Döröske 13
IMG_8282
IMG_8167
head_2
previous arrow
next arrow

Megvalósult pályázatok


Megvalósult saját projektek

Természetközeliségre és ökológiai szemléletre nevelés Dél-Vasban és Nyugat-Zalában
Tovább…

A konzorciumi partnerek évek óta számos program és rendezvény keretében működtek már együtt.

A Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület szervezésében két nagyrendezvényen kézműves standokkal jelent meg a Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület, a budapesti Utazás Kiállításon és a Savaria Karneválon pedig a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület adott lehetőséget, hogy a Tájpark megmutassa magát ilyen nagy létszámú rendezvényeken. Szilvágyról 2012 óta érkeznek családok, és egy kihelyezett falunap keretében töltenek egy napot a Csodaszarvas Tájparkban, ahol tartalmas programokat szervez közösen a Szilvágyért Egyesület és a Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület. Emellett a Tájpark létrehozása során a Szilvágyért Egyesület szervesen részt vett a Tájpark tanösvényének és az őshonos gyümölcsösének kialakításában

A 3 résztvevő eddigi közös együttműködésére alapozva kerül megvalósításra egy programsorozat (2021 11.02-12.09 és 2022.03.16 – 03.31.), melynek során 2400 gyermeket láttunk vendégül a Csodaszarvas Tájpark területén. A programsorozat napi 200 gyerekkel számolt, akik 25 fős csoportokba lettek szétosztva. Minden csoportnak saját animátora volt, aki végigkísérte őket a helyszíneken forgószínpad szerűen. A tematika 4 alappilléren nyugszik (ÖKO szemlélet, A Tájparkban találhat ÖKO pont bemutatása; Ősmagyar kultúra, hagyományőrzés; Fenntarthatóság; Természet és környezetvédelem). Ennek a programsorozatnak a megvalósításához az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

 • a Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület a Tájpark területén kialakította az íjászpályát a szükséges nyílfogóval, célállatokkal és védőkerítéssel.
 • az íjászpályához kapcsolódóan beszerzésre kerültek íjászfelszerelések is: 5 db íj és 250 db nyílvessző. Ezek bruttó.
 • meglévő építményhez kialakításra került egy madárpont 20 db mobil etetővel,
 • a tó és a nádas élővilágának bemutatására a tóban elhelyezésre került egy halketrec, ami a tóban élőket közelebbről mutatja be.
 • a sajtkészítő műhelyben a sajtkészítés alapjaival való megismerkedéshez beszerzésre került 1 db 100 literes sajtkád,
 • a gabona tárolására egy 6 részes kemény fából készült hombár került beszerzésre,.
 • a gabonamalomban őrölt liszt elviteléhez szükséges 2400 db lisztes papírzsák, matrica és fonal is beszerzésre került.
 • minden gyerek kap egy újrapapír füzetet lebomló tollal, melyben haza tudja vinni a programok során megszerzett tudását. 2400 db ilyen újrapapír füzet lebomló tollal került beszerzésre,
 • Szélkerék vízszivattyúval: fém vázon álló 8 db lapát, amelyhez egy szélterelő tartozik, magasság 5,9 méter.
 • Jurta: kőris vagy hárs oldalrácsokkal, marhabőr szíjszegecseléssel, erdei fenyőből készült tetőrudak, belső szigeteléssel. Az ajtó, a tetőlécek és a tetőkarika hagyományos színekre festve. Kötélzet természetes kender.
 • Jurta berendezése, bútorokkal, viselettel és egyéb berendezési tárgyakkal.
 • A fejlesztés legjelentősebb materiális eredménye a Csesztregen kialakítandó ÖKO -pont. Az ÖKO pont 2 db egyedi készítésű szelektív hulladékgyűjtő és 2 db 700 literes komposztálóból, 2 db palackpréssel és egy információs táblából áll.

A beszerzésre került eszközök hozzájárultak a szemléletformáló programsorozat előkészületeihez.

A projekt keretében kiadvány is kiadásra került, mely itt érhető el:

A projekt részeként rádiós interjúk keretében is bemutatásra került a programsorozat. Az interjúk hanganyagai itt érhetők el:

Barangolás két keréken két térségben
Tovább…

Mindhárom konzorciumi partner tevékenységében kiemelt fontosságú cél a turizmus fejlesztése. A Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület TDM szervezetként is működik már hosszú évek óta, így kiemelten feladata a térség turisztikai palettájának színesítése. Lakosi László a TMD területén működő falusi szálláshelyet üzemeltető magánszemély, aki jövedelemszerző tevékenységet végez, ezért számára kiemelten fontos, hogy újabb szolgáltatásokkal bővíthesse kínálatát, amellyel több fizető vendégéjszakát realizálhat, így növelheti bevételeit. A Pannon Térségfejlesztő Egyesület a Szombathely városán kívüli térség természeti és kulturális örökségeinek népszerűsítését tűzte ki célul.

Bár a projektben résztvevő két térség jelen időszakban két külön szervezetként vesz részt a LEADER programban, a közös múltra való tekintettel természetes volt számukra, hogy a turisztikai fejlesztéseit összekapcsolja. Hiszen a turisztika az a terület, amely egy határokon, térségeken átnyúló gazdasági ágazat. Jelen projektben a kerékpáros turizmus fejlesztését tűzték ki célul, mégpedig kijelölt kerékpáros útvonalon Szombathelyi járásból indulva a Vasi Hegyhát – Rábamente területén keresztül egészen az Őrségig.

Az útvonalnak van egy másik nagyon fontos hozadéka: a térség lakossága számára aktív időtöltési lehetőséget jelent. A helyben eltöltött aktív szabadidő által megismerik a lakóhelyüknek és környékének természeti, kulturális, épített örökségét, így erősödik a kötődésük és a helyi identitásuk.

Ennek a fejlesztésnek a megvalósításához az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra.

 • 15 db kerékpár, mellyel az autóval érkező turisták számára is lehetőség nyílik, hogy kerékpárral járják be az útvonalat.
 • A kerékpárokhoz kapcsolódóan beszerzésre kerül még 1 db szerelőállvány, 1 db szerszámkészlet, 2 db gyerekülés, 1 db állópumpa valamint gumijavító készlet
 • A kerékpárok tárolására 1 db kültéri tároló.
 • Továbbá a túrázás utáni regeneráció elősegítéséhez 1 db merülő medence került beszerzésre.
 • 3 promóciós kerékpártúra
 • Továbbá a túrázás utáni regeneráció elősegítéséhez 1 db masszázsmedence medence került beszerzésre.
 • Útvonal kitáblázása útvonal útbaigazító táblák és információs táblák elhelyezése
 • online marketing tevékenység, kerékpár útvonal promóció
 • kiadvány is kiadásra került, mely itt érhető el:
Szentgotthárdi Csata – Vasvári Béke
Tovább…

A projekt a VP6-19.3.1-17 kódszámú, LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás keretében került megvalósításra.

Az együttműködés alapja a közös történelmi emlékeken nyugvó korábbi együttműködés, mely erősítette a települések közötti kapcsolatot.

Szentgotthárd városa minden nyáron egy nagyszabású, többnapos rendezvénysorozattal, a Szentgotthárdi Történelmi Napok programjaival emlékezik meg az 1664-ben, a város határában lezajlott csatáról és a programok bővítése, további kulturális és tudományos előadások lebonyolításához egy szabadtéri (mobil) színpad került beszerzésre. Korábbi térségek közötti LEADER pályázati támogatásból sikerült megvalósítani az „1664. A SZENTGOTTHÁRDI CSATA – HÁBORÚ ÉS BÉKE ZRÍNYI MIKLÓS KORÁBAN” könyv kiadását. A kötet 400 oldalon dolgozza fel az eseményt és történelmi vonatkozásait. A jelenlegi pályázat keretei között 300 újabb példány, illetve a hozzá kapcsolódó térkép melléklet újranyomtatása valósult meg.

Vasvár városa az 1664. augusztus 10- i vasvári békekötés évfordulója alkalmából „Béke nap” szervezését és lebonyolítását, hagyományőrző kulturális kísérő programokat valósított meg 2019.08.10-én és 2020.08.15-én. Térségi turisztikai marketing erősítése céljából Vasvár városáról turisztikai térkép készült. A programok magasabb színvonalú megtartásához kapcsolódóan eszközbeszerzés, 2 db sátor és sörpad garnitúrák beszerzése valósult meg.

A Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület részéről az 1664. évi Szentgotthárdi csata és a Vasvári békekötés népszerűsítése céljával egy modern, igényes társasjáték 100 “példányban” komplex fejlesztése valósult meg.

A fejlesztés megvalósításához promóciós és marketing tevékenység is megvalósult: turisztikai kiadvány, fotóalbum, szórólap került kiadásra, valamint 2021.12.16-án megrendezésre került a Szentgotthárdi Csata – Vasvári Béke című rendezvény amely lehetőséget adott a projekt részletes ismertetésére.

Nyugat-dunántúli HACS Akadémia – LEADER Térségek közötti együttműködési projekt
Tovább

Résztvevőként aktív tagjai voltunk az Őrség Határok Nélkül Egyesület, Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület, A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület, Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület, Szigetköz-Mosoni-Sík Leader Egyesület, UTIRO Térségfejlesztő Egyesület által benyújtott Nyugat-dunántúli HACS Akadémia című projektben. A projekt célcsoportja mind a 16 Nyugat-dunántúli Helyi Akciócsoport és A BAKONYÉRT” Helyi Akciócsoport volt. A projektelemek mindegyikén rész vehettek a Nyugat-dunántúli Helyi Akciócsoport és A BAKONYÉRT” Helyi Akciócsoport képviselői. Az NYDHACS Akadémia projekt néhány fontosabb kompetenciát ismertetett meg a részvevőkkel, melyek segítséget nyújtanak a vidékfejlesztő munkában. Rendezvények keretein belül ismerkedtünk meg a mediációs és prezentációs technikákkal, a filmkészítés és kiadványkészítés technikáival mind elméleti, mind gyakorlati oldalról. További cél volt egymás térségeinek megismerése, jó gyakorlatok cseréje többféle jármód között (kerékpár, gyaloglás, lovas kocsi, busz). A projekt révén a résztvevők kompetenciái, önismerete, emberismerete, empátiája, toleranciája is fejlődik. A projekt eredményeképp egy közös, mind a 17 Helyi Akciócsoportot egybe fogó kiadvány és kisfilm is készült, mely magába foglalja a Térségek közötti pályázat és a 2014-2020 időszak HACS-onként elért eredményeit, jó példáit.

Kiadvány itt érhető el:

Kisfilmek:

Megvalósult LEADER projektek

Hegypásztor Kör – Eszközfejlesztés a Hegypásztor Kör területén
Tovább…

A kedvezményezett, a Hegypásztor Kör a „Civil szervezetek tevékenységének támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében az egyesület a szőlőhegyi terület eszközállományát bővítette olyan eszközökkel, amelyek egyrészt szőlőhegyi terület művelését segítik elő, másrészt pedig a szállítást könnyíti meg a szálláshelyek között. Beszerzésre került egy elektromos teherkerékpár hozzá tartozó kiegészítőkkel, egy kapálógép és egy fűnyíró traktor. A kerékpár nagy segítség, mert képes nagyobb teher szállítására, ami a szőlőhegyi munkák során is előny, de a vendéglátás során és rendezvények alatt is nagy segítség lehet.

MANO INTERIEUR Kft. – Manófalva épít és szépít
Tovább…

A kedvezményezett MANO INTERIEUR Kft., a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében az alábbi villanyszerelési, építőipari és terület-karbantartási eszközök kerültek beszerzésre: Makita Elektromos fúró-vésőkalapács (5 db), Makita akkus fúró- vésőkalapács (5 db), Makita Synology Disk Station DS224+ (6GB) NAS (1 db), Green Liner 4D vonallézer (2 db), TRACON Elektro-hidraulikus présszerszám kábelsarukhoz (1 db), IWELD HD Hegesztő inverter (2 db), Runpotec Profi kábelcsévélő (1 db), Runpotec digitális kábelhossz mérő és kábelcsévélő (1 db), Leica Disto S910 lézeres távolságmérő (1 db), Husqvarna Rider Kawasaki 726cm3 (1 db) + Tartozék: Vágóasztal 112cm (1 db), Husqvarna Robbanómotoros fűnyíró (1 db), Makita orrfűrész (2 db), Milwaukee akkus forrasztópáka (2 db) és DeWalt akkus beton szegbelövő (1 db). Az eszközök üzembe helyezésével minőségi és mennyiségi növekedés figyelhető meg a vállalkozásnál.

Szőke András – Falusi szálláshely kialakítása Hegyhátszentmártonban
Tovább…

A kedvezményezett Szőke András, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében egy falusi szálláshely került kialakításra Hegyhátszentmártonban. A 60 nm-es ingatlan teljes belső felújítása valósult meg. Megújultak a belső terek, új burkolatot kaptak a helyiségek, a fűtésrendszer átalakításra került, illetve egy fürdőszoba is kialakításra került. Az épület új külső vakolatot és színezést kapott. A felújítás 2 ütemben zajlott. A projekt eredményeképpen egy új, 5 fő elszállásolására alkalmas szálláshely lett létrehozva a településen.

IDEHAZA – A Magyar Vidékért Egyesület – Környezetvédelmi oktató-nevelő programok segítése Csehibe
Tovább…

A kedvezményezett, a IDEHAZA – A Magyar Vidékért Egyesület „Civil szervezetek tevékenységének támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében Az Egyesület alapszabályában rögzített környezet- és természetvédelmi tevékenység, az oktató-nevelő programok megvalósításához a helyszínt biztosító terület gondozása és karbantartása érdekében egy szárzúzó-mulcsozó gép és fűkasza beszerzése. A tevékenységeket népszerűsítő honlap, információs anyagok, marketing tevékenység valósult meg.

Vasvár Város Önkormányzat – Aktív turisztikai megállópont fejlesztése Nagymákfán
Tovább…

A kedvezményezett Vasvár Város Önkormányzat, az „Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében egy pihenőpontot került kialakításra Vasvár város Nagymákfa település részének központjában. Egy régi tároló épület került átalakításra, egy vizes blokkot lett létrehozva női és férfi mosdóval és egy tároló helyiséggel. Elhelyezésre került egy turisztikai információs tábla, amely a térség térképes megjelenítését tartalmazza, illetve a településrészről egy rövid figyelem keltő leírás.
A megállóponton elérhető az ivóvíz vételi lehetőség, áramvételi lehetőség, valamint mosdóhelyiség.
A fejlesztés a térség bakancsos turizmusát tudja erősíteni amely tovább élénkülhet.

Vörös Péter – Szolgáltatásfejlesztés a Vörös Péter Photography stúdiójában
Tovább…

A kedvezményezett Vörös Péter, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A vállalkozás 2019-től fogadja az ügyfeleket a fotóstúdióba. Főleg családi vagy páros fotózások, esküvői fotózás videózás. Fine Art fotózás, gyermek, kedvenccel, kismama, portré, újszülött, óvodai fotózás szerepel a szolgáltatások között mind a stúdióban mind külső helyszínen egyaránt. A  projekt keretében újabb termékcsoport és ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés valósult meg, melynek köszönhetően a fotóstúdió termékkínálata és szolgáltatási köre bővült. 1 db Fujifilm fotónyomtató és a fotók utómunkáihoz egy laptop került beszerzésre.

TREMIMÁR Kft. – Versenyképesség növelését célzó eszközbeszerzés a TREMIMÁR Kft-.nél
Tovább…

A kedvezményezett TREMIMÁR Kft., a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében beszerzésre került 1 db lézervágó gép, 1 db all-in-one nyomtató, 1 db akkus nagy nyomatékú ütvecsavarozó biztosítógyűrűvel és 1 db akkumulátor. A fejlesztéssel a gyorsuló technológiai és gazdasági változásokhoz alkalmazkodik a vállalkozás. Új termékek gyártása, technológiák megvalósítása vált lehetővé, ezáltal bővül a jelenlegi termékportfólió.

Pónácz József – Eszközbeszerzés Pónácz József egyéni vállalkozónál
Tovább…

A kedvezményezett Pónácz József, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében a vállalkozás több lábon állásának erősítése volt a célja. A zöldterület-kezelés tevékenységhez kapcsolódóan került beszerzésre fűkasza, fűnyíró traktor, utánfutó, sövényvágó, láncfűrész, rönkhasító, és az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz egy laptop. A beszerzések révén egyértelműen elmondható, hogy jobb és magasabb színvonalú szolgáltatás érhető el.

Vasvár Város Önkormányzat – Turisztikai munkatárs foglalkoztatása és képzése Vasváron
Tovább…

A kedvezményezett Vasvár Város Önkormányzat, a „Helyi turisztikai emberek szakmai képzése” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében foglalkoztatott személy a projekt kezdetén képzésben részesült: egy 30 órás „Helybeli emberek turisztikai képzése” és egy 60 órás „Kommunikáció” képzésen vett részt. A turisztikai szakember feladata a városba érkező turisták fogadása, aki kalauzolta és informálta őket a városban és a térségben található programokról, nevezetességekről, kapcsolatot tartott  a térségi és a megyei turisztikai szervezetekkel, lebonyolította a Békevárosok Európai Hálózatának munkájához kapcsolódó feladatokat, részt vett az időközben megalakult Natúrpark egyeztető megbeszélésein. Szervezésével számos program és rendezvény valósult meg (pl. adventi vasárnapok, újévi koncert, farsang, ünnepi megemlékezések, rétesnap, békenap).  A turisztikai képzésen szerzett ismeretek beépíthetőek voltak a szállásmarketingbe, melynek köszönhetően promotálni lehet a térséget.

Nagy Tamás – Komplex vállalkozásfejlesztés Nagy Tamás egyéni vállalkozónál
Tovább…

A kedvezményezett Nagy Tamás, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében beszerzett eszközök 3 tevékenységi kör tevékenységéhez járul hozzá. Az informatika, számítástechnikai tevékenységhez kapcsolódóan beszerzésre került notebook, nyomtató, monitor, All-In-One gép, Nas Synology, router mesh, projektor, mobil hangosítás, mobiltelefon, okosóra, hálózati teszter RJ45 Cat kábelezéshez, DYMO kézi feliratozógép készlet, címkenyomtató kábelezséhez és Noyafa teszter LAN hálózati analizátor/érpárkereső készlet. Az e-mobilitáshoz kapcsolódóan beszerzésre került 1db E bike Kellys E Cristy és 1 db E roller Segway Ninebot Kickscooter. Új tevékenységként a zöldterületkezelés jelent meg a vállalkozás portfóliójába, melyhez az alábbi eszközök kerültek beszerzésre: fűnyíró traktor, fűkasza és motorfűrész, sövényvágó, szúrófűrész, benzinmotoros fűnyíró, motorfűrész,  akkus gépek: fűkasza, orrfűrész, szúrófűrész, fűkasza és fűnyíró. Online népszerűsítés is megvalósult a projekten belül: Facebook kampány indult és új honlap került kialakításra (https://hegyhatpc.hu/ )

Gyöngyösi Zsuzsanna – Nagymama kiskertje
Tovább…

A kedvezményezett Gyöngyösi Zsuzsanna, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés célja a lédig termékek árulása,  a kiskertben megtermelt szezonális gyümölcsökből készült lekvárok, szörpök helyi piacokra jutása. Ehhez kapcsolódott a pályázatból beszerzett eszközök köre is: vákuumozó, thermomix, turmixgép, zöldségszeletelő, aszaló, gyümölcscentrifuga, asztali robotgép, húsdaráló és paradicsompasszírozó, gyümölcsprés, lekvárfőző, edénycsomag, etikettnyomtató, kapálógép, kerti fűrész, ágvágó, aprítógép és ital melegentartó.  

Unita-Divodent Kft. – Innovatív eszközbeszerzés az Unita-Divodent Kft-nél
Tovább…

A kedvezményezett Unita-Divodent Kft., a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében 1 db Smart Optics Vinyl UXD 3D Scanner és 1 db Dekema Austromat 624i Porcelánégető kemence vákuumpumpával került beszerzésre. A vállalkozás főtevékenysége az orvosi eszközök gyártása, melyhez a beszerzett eszközök kapcsolódnak. Az eszközök segítségével tovább digitalizálódott és fejlődött a géppark, a fogászat új szegmenseibe nyílt lehetőség bekerülni általa. A fejlesztésnek köszönhetően gyorsabban és nagyobb pontosággal lehet fogászati eszközöket gyártani. A 3D scannernek köszönhetően digitalizálni lehet a manuális technikával vett lenyomatokat.

Horváth Róbert – Mérnöki tevékenység műszaki támogatása BIM környezetben
Tovább…

A kedvezményezett Horváth Róbert, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében egy digitális robot mérőállomásra épülő szoftveres támogatású nagy pontosságú kitűző-, és felmérő eszközpark került beszerzésre. A vállalkozás fő profilja a földmérői, építészmérnöki, műszaki ellenőri feladatok végzése, amihez kapcsolódnak a beszerzett eszközök. Az eszközöknek köszönhetően olyan szolgáltatással bővül a vállalkozás, ami egyedüli a térségben, ugyanis közvetlenül digitális környezetből nyúlik lehetőség a valós környezetben történő adatok meghatározására.

Bősze Barnabás – Gépbeszerzés Bősze Barnabás egyéni vállalkozónál
Tovább…

A kedvezményezett Bősze Barnabás, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében 1 db tűzifahasító gép beszerzése valósult meg. A gép beszerzésével a vállalkozás egyéb tevékenységei kerültek fejlesztésre, mint a kézi és gépi fakitermelés bérmunkában, a tüzelőanyag-kiskereskedelem. A projekt megvalósulásának köszönhetően az új gép hatására a végzett tevékenység magasabb színvonalon végezhető.

Vasi Ezerág Profi Bt. – Géppark korszerűsítés a Vasi Ezerág Profi Bt.-nél
Tovább…

A kedvezményezett Vasi Ezerág Profi Bt, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében egy Kubota KX027-4 GL HI típusú, zárt kezelőfülkés gumilánctalpas minikotró került beszerzésre. A beszerzés hatására megrendelések száma is növekedhet, mivel eddig nehezen, vagy egyáltalán nem volt lehetőség olyan megrendeléseket teljesíteni, ahol ennyire mobilis, sokoldalúan használható eszközre lett volna szükség. A fejlesztés további hatása, hogy csökken az üzemi működés károsanyag kibocsájtása is, mivel egy modern meghajtású eszközt tudunk így működtetni egy elavult helyett.
A projekt keretében beszerzett gumilánctalpas minikotróval a vállalkozás működése stabilabbá válik, valamint magas színvonalú szolgáltatás nyútására ad lehetőséget.

Vasvári Diákokért Alapítvány – „Az egészségtudatosság – fél egészség”
Tovább…

A kedvezményezett, a Vasvári Diákokért Alapítvány „Civil szervezetek tevékenységének támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében az alapítvány eszközparkja az alábbi eszközökkel került bővítésre: 10 pár túrabot, 6 db túra kerékpár, 2 db kézi, gázas kerékpár pumpa, 2 db kézi kerékpár pumpa, 10 db 5-ös bőr futball labda, 5 db röplabda, 10 db gumi korsárlabda, 4 db fém vázas tornapad, 2 db ugródomb huzat, 10 db hullahopp karika, 10 db 3m-es ugráló kötél, 5 db síp, 5 db stopper óra és 2 db 50 m-es mérőszalag. A projekt keretében vásárolt eszközökkel az Alapítvány eddig nem rendelkezett, és amelyeket még hosszú éveken keresztül lehet használni saját-, és társszervezésű programjaikon.

Németh Péter – Befektetés a jövőbe
Tovább…

A kedvezményezett Németh Péter, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében egy bádogos hajlító gép kézi görgős ollóval eszköz került beszerzésre, mely lehetővé teszi, hogy egyedi bádog termékek önállóan legyárthatóak legyenek. Ezzel az eszközzel olyan szolgáltatás végezhető, ami a településen más nem végez. Főleg lakossági igények kielégítése a cél. A korszerű szerszám megvásárlásával bővült a géppark, mely által hatékonyabb munkavégzésre nyílt lehetőség.

Gáspár László – Eszközbeszerzés Gáspár László egyéni vállalkozónál
Tovább…

A kedvezményezett Gáspár László, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében a kőműves tevékenység került fejlesztésre, az alábbi eszközök beszerzése valósult meg: 1 db akkus ütve-csavarbehajtó, 1 db akkus ütvefúró-csavarbehajtó, 1 db akkus fúrókalapács, 1 db akkus sarokcsiszoló, 1 db akkus betonvibrátor, 1 db aligátor fűrész, 1 db ütvefúrógép, 1 db akkupack, 1 db akku xr flexvolt, 1 db háromlábú állvány lézerhez, 1 db keresztszálas vonallézer, 1 db fúró-vésőkalapács és 1 db laptop. A fejlesztésnek köszönhetően a kor igényeinek megfelelő szolgáltatás nyújtására van lehetőség.

Kozsán Péter – Gépbeszerzés Kozsán Péter egyéni vállalkozónál
Tovább…

A kedvezményezett Kozsán Péter, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében 1 db homlokzati állvány, 1 db ácsgyalu, 1 db körfűrész, 1 db gérvágó, 1 db akkus láncfűrész, 1 db gépállvány, 1 db akkus gépszett és 1 db létra került beszerzésre. A fejlesztésnek köszönhetően a tetőfedés, héjalás tevékenység minőségi fejlődése valósulhatott meg.

Tend-R Vision Kft. – Édes pillanatok a lakásban
Tovább…

A kedvezményezett Tend-R Vision Kft., a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A vállalkozás a portfólióját egy teljesen új tevékenységgel kívánta bővíteni: online és kisebb workshopok keretében megtanítani emberek sütni főzni. A projekt keretében ennek megvalósításához kapcsolódó eszközök kerültek beszerzésre: keverőtálak, mérőedények, thermomix, kürtöskalács sütő, aszalógép, sütőkemence, robotgép, hűtőszekrény, sokkoló, botmixer, fagyigép, főzőlap, habszifon, kelesztőtálak, habüst, kamera állvány, laptop, és marketing tevékenység is megvalósult.
A projekt célja, hogy otthon is elérhető technológia használatával, tapasztalatok megosztásával klasszikus és új ismeretek megosztására is lehetőség legyen.  

Hegyháthodászért Faluszépítő, Kulturális, Szabadidősport Egyesület – Környezeti értékmegőrzés és fejlesztés Hegyháthodászon
Tovább…

A kedvezményezett, Hegyháthodászért Faluszépítő, Kulturális, Szabadidősport Egyesület  a „Civil szervezetek tevékenységének támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében 1 db fűnyíró traktor került beszerzésre. Az egyesület tevékenysége közé tartozik a faluszépítés és a céljai között is szerepel az élő lakókörnyezet gondozása, ami ezzel az eszközzel egyszerűen és gyorsan megoldható.  

Varga László – Eszközbeszerzés Varga László egyéni vállalkozónál
Tovább…

A kedvezményezett Varga László, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében 7 db Stihl motorfűrész került beszerzésre. A vállalkozás fakitermeléssel foglalkozik és a szolgáltatásainak a fejlesztése érdekében elengedhetetlen az eszközök fejlesztése. Másrészt pedig a marketing tevékenység is fejlesztésre kerül, online és offline marketing tevékenység zajlik, melynek köszönhetően a szolgáltatások igénybevevőinek a köre és a száma is bővülhet.  A fakitermelés mellett a későbbeikben ágaprítással, zöldhulladék kezeléssel is tervez a vállalkozás foglalkozni.

Károlyi Tamás – Épületfejlesztés a hatékonyabb tárolási kapacitás elérése érdekében
Tovább…

A kedvezményezett Károlyi Tamás, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében a vállalkozás tevékenységeihez (rendezvénytechnikai eszközök kölcsönzése, színpadi látványtechnika biztosítása, rendezvényhangosítási szolgáltatás) tartozó eszközök tárolására alkalmas épületfelújítására került sor. Több olyan nagyértékű technikai berendezéssel rendelkezik a vállalkozás, melyek tárolása jelenleg nem megoldott. A megfelelő tárolás érdekében egyrészt elhelyezésre került 2 db favázas fedett tároló építmény, másrészt a korábbi raktár épület tetőfedése újult meg, illetve külső festésen is átesett. A fejlesztésnek köszönhetően az eszközök állagmegóvása hatékonyabb lett, ezáltal csökkenteni lehet az esetleges karbantartási és szervízköltségeket.

PLASTIFÓLIA Kft. – Vállalkozásfejlesztés a PLASTIFÓLIA Kft.-nél
Tovább…

A kedvezményezett PLASTIFÓLIA Kft., a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében egy Heli CPD20-GD2 elektromos üzemű homlokvillás targonca került beszerzésre. A gép beszerzésével a vállalkozás működése stabilabbá vált és ezentúl olyan megrendelések is vállalhatóak lesznek, amikre korábban nem volt lehetőség.  

Humán-Bau 9700 Bt. – Őshonos állatfajták kezelését, bemutatását és népszerűsítését segítő szolgáltatás indítása
Tovább…

A kedvezményezett Humán-Bau 9700 Bt. a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében a vállalkozás profiljának bővítése valósult meg az alábbi eszközök beszerzésével: állatszállító utánfutó, ajtós karámelem, szűkítő elem, horganyzott borjúóvoda, melegvizes magasnyomású mosó, forgó mosókefe melegvizes mosóhoz, sörpad garnitúra, motoros kasza, fűnyíró, 6 soros mobil karámelem, 5 soros mobil karámelem, szarvasmarha kezelő kaloda mérleggel, notebook, digitális adathordozó, projektor, vetítővászon, fényképezőgép, fotós táska, fotóállvány, mobiltelefon és névjegykártya.
Az eszközök segítségével lehetővé vált, hogy az előírásoknak megfelelően kerüljenek szállításra és bemutatásra az őshonos állatok.

Szabó Lajos – Szálláshely-fejlesztés a döröskei Kondás-Házban
Tovább…

A kedvezményezett Szabó Lajos, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében Döröskén egy 6 férőhelyes, 3 különálló apartmanból álló falusi szálláshely kialakítása és működtetése valósult meg. A projektből az épület külső és belső vakolási, festési munkái, az egyes helyiségek víz- és villanyszerelése, a hőleadók beépítése és fürdőszoba kialakítása, valamint a térkövezés valósult meg.
Ennek köszönhetően egy olyan szálláshely jött létre, ahol kiváló lehetőség nyílik a szabadidő hasznos eltöltésére.

Kulturális és Faluszépítő Egyesület Kemestaródfa – Faluszépítés eszközbeszerzéssel
Tovább…

A kedvezményezett, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Kemestaródfa a „Civil szervezetek tevékenységének támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében 1 db 6*14-es professzionális rendezvénysátor és 10 db sörpad garnitúra került beszerzésre. Mindkét eszköz a rendezvények lebonyolításánál nyújt nagy segítséget. A sátor könnyen felállítható, így eső esetén sem kell az adott rendezvényt elhalasztani, a sátor alatt meg lehet tartani, a sörpad garnitúrákkal pedig a vendégek fogadása lett kulturáltabb.

Dr. Dekor Stúdió Kft. – Dr Dekor Kft vállalkozás fejlesztése
Tovább…

A kedvezményezett Dr. Dekor Stúdió Kft., a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében 1 db iMac, 1 db nagyformátumú vágó/nyomtató és 1 db habvágógép került beszerzésre. Ezzel a beszerzéssel a vállalkozás fő és egyéb tevékenységei (reklámanyag, tájékoztató táblák készítése) fejlődnek, így biztosítva a még szélesebb körű szolgáltatást. A fejlesztésnek köszönhetően a cég térségben betöltött szerepe növekedett, hiszen olyan megrendelők is megjelentek, akik korábban nem.

Móricz Péter – Szállj el „kismadár”
Tovább…

A kedvezményezett Móricz Péter, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban.
A projekt keretében egyrészt 1 db permetező dróncsomag került beszerzésre, mely egy bármikor bevethető, könnyen szállítható, nagy teljesítményű permetező drón. Másrészt pedig beszerzésre került 1 db ipari drón, mely a mezőgazdasági, építőipari, térképészeti felmérések, biztonságtechnikai, hőkamerás épületgépészeti és építmények felmérések során nagy segítség.
Ezzel a fejlesztéssel a vállalkozás szolgáltatási köre bővült, új tevékenységgel egészült ki.

Bíró Eszter – Sószoba és színterápia
Tovább…

A kedvezményezett Bíró Eszter, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében egy egyedülálló, Vasváron és a környéken egyedi szolgáltatás jött létre: egy sószoba került kialakításra. Az alábbi berendezési tárgyak és eszközök kerültek beszerzése: Parajdi sófal, Himalájai sótégla dekor, Himalájai sótégla dekor oszlop, sóhomokozó, színterápiás csillagos égbolt, sógenerátor, légtérsterilizáló lámpa, relax fotelek, gyermek kisasztal és hozzá székek, íróasztal irodaszék és székek a várakozó vendégek számára. A sóterápiás kezelések mindenki számára használhatóak, jótékony hatásait bárki élvezheti.

DERRIVÁL Bt. – Komplex vállalkozásfejlesztés!
Tovább…

A kedvezményezett DERRIVÁL Bt., a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében a vállalkozás gépparkjának korszerűsítése, bővítése valósult meg. Egy új targonca került beszerzésre, mellyel a raktározási feladatok lettek könnyebbek. Mivel ez a targonca közúti közlekedésre nem alkalmas, ezért a szállítás könnyítése miatt rámpák kerültek beszerzésre, így saját járművel megoldható a területek közötti gépmozgás. Az eszközök beszerzésével a vállalkozás tevékenységei színvonalasabban végezhetők.

Nyújtsd a kezed Hegyhátsálért Faluszépítő Egyesület – Környezeti értékmegőrzés és fejlesztés Hegyhátsálon
Tovább…

A kedvezményezett, Nyújtsd a kezed Hegyhátsálért Faluszépítő Egyesület a „Civil szervezetek tevékenységének támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében 1 db fűnyíró traktor, 2 db motoros fűkasza, 1 db lombfúvó és 1 db hómaró beszerzése valósult meg. Ezekkel az eszközökkel az egyesület faluszépítő tevékenysége került fejlesztésre, melynek köszönhetően a településen élők lakókörnyezetének gondozása javul.

NaturArch Studio Kft. – Vállalkozásfejlesztés a NaturArch Kft-nél
Tovább…

A kedvezményezett NaturArch Studio Kft., a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében egyrészt eszközbeszerzés, másrészt pedig immateriális javak beszerzése valósult meg. Az eszközbeszerzés magába foglalta egy tervező monitor, egy notebook, egy projektor, egy nyomtató és egy konferencia TV vásárlását, illetve egy tervező szoftver beszerzését.  A fejlesztéssel a vállalkozás tevékenységének építészeti-, mérnöki szolgáltatásokkal való bővítése valósul meg.

One1Parts Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – A One1Parts Kft komplex vállalkozásfejlesztése
Tovább…

A kedvezményezett One1Parts Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében eszközbeszerzés, ingatlanfelújítás, immateriális javak beszerzése és marketing tevékenység valósult meg. A beszerzett eszközök között szerepel monitor, külső merevlemez, egér, többportos adapter, laptop, nyomtató, táblagép, fülhallgató, laptoptáska, mobiltelefon és óra. Az ingatlanfelújítás nyílászárók cseréjét és villamosrendszer felújítását foglalta magába. Marketing tevékenység keretében pedig egy weboldal került létrehozásra: https://one1parts.com/

A fejlesztésnek köszönhetően a kor igényeinek és követelményeinek megfelelő munkakörnyezetben, naprakész szolgáltatást tud nyújtani a vállalkozás.

Árvíz Bt. – Kenuzás a Rábán
Tovább…

A kedvezményezett Árvíz Bt., a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében kajakok, kenuk, evezők, mentőmellények és egy fűnyíró traktor is beszerzésre került. A fejlesztéssel lehetőség nyílik a vállalkozás szolgáltatásainak bővítésére és minőségi javítására. Eddig a szolgáltatások igénybe vevői főleg magánemberek, kisebb vállalkozások voltak, azonban az eszközök bővítésével lehetőség nyílik egyesületek, iskolai csoportok fogadására is.

Tóth Ferenc – Eszközbeszerzés Tóth Ferenc egyéni vállalkozónál
Tovább…

A kedvezményezett Tóth Ferenc, a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében egy szállítószalag került beszerzésre, mellyel a tetőfedés, héjalás tevékenységhez kapcsolódóan bővült az eszközállomány. A fejlesztéssel minőségi javulás érhető el és javult a munkahatékonyság is. Emellett marketing tevékenység is megvalósult, 100 db szórólap és 100 db névjegykártya is készült, melyekkel a vállalkozás hírneve szélesebb körbe terjeszthető.

Góré Dombi Lovas Sport Egyesület – Lovas Egyesület fejlesztése
Tovább…

A kedvezményezett, Góré Dombi Lovas Sport Egyesület a „Civil szervezetek tevékenységének támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében 1 db vonólap, 1 db szállítóláda, 2 db Neuzer nyereg és 2 db napelemes villanypásztor került beszerzésre. A fejlesztéssel a szolgáltatások színvonala nőtt, minőségi javulás lesz megfigyelhető. A napelemes villanypásztor segítségével az üzemi általános költségek csökkentek, a vonólap és a szállítóláda segítségével a hatékonyság javul és a kézimunka igénybevétele csökken.

Nagymizdó Község Önkormányzat – Turisztikai pihenőpontok Nagymizdón
Tovább…

A kedvezményezett, Nagymizdó Község Önkormányzat az „Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében egy aktív turisztikai megállópont került kialakításra Nagymizdón két helyszínen. Az egyik helyszín a falu elején található közpark, ahol a turisták egy komplex túra során meg tudnak állni, de emellett közösségi színtérként is funkcionál. Itt elhelyezésre került 3 db pad, 3 db kerti kiülő, 2 db kerti sütő ülőkékkel, 1 db szeméttároló, 1 db kerékpártároló és 1 db turisztikai információs tábla. A másik helyszín a helyi Lovasudvaron van, ahol 1 db mászóvár, 2 db kerti kiülő és 1 db kerékpártároló került elhelyezésre.

Castello 2008 Kft. – Korszerű technológia alkalmazása a Castello 2008 Kft-nél
Tovább…

A kedvezményezett Castello 2008 Kft., a „Komplex vállalkozásfejlesztés” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében a konyhatechnológia fejlesztése valósult meg. Beszerzésre került fagyasztószekrény, gáztűzhely, szeletsütő, feltéthűtő, dagasztógép, sokkoló hűtő, kombi kemence, hűtőszekrények, asztalok és székek. A fejlesztésnek köszönhetően a kor igényeinek és követelményeinek megfelelő naprakész szolgáltatás nyújtható, kiszolgálva a vendégek igényeit.

Oszkó Község Önkormányzata – Innovatív gyermek és ifjúsági programsorozat megvalósítása Oszkón
Tovább…

A kedvezményezett, Oszkó Község Önkormányzata az „Innovatív gyermek és ifjúsági programsorozat megvalósítása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt célja egy egész évet átívelő programsorozat megvalósítása a térség értékeinek, hagyományainak felelevenítése céljából főleg óvodás korú gyermekek számára. A 16 db megvalósult program között szerepelt a horgolás hagyományainak felelevenítése, farsangi fánksütés, családi nap, rétessütés, aszalás, csuhébaba készítés, lekvárfőzés, kompótkészítés, szörpkészítés, betlehemezés, falusi disznóvágás és tojásfestés is. A programok segítségével a gyerekek megismerkedhettek a Vasi Hegyháthoz kötődő értékekkel, népszokásokkal.

Csehimindszent Község Önkormányzata – Értékfeltárás és turisztikai szakmai képzés a Vasi-Hegyhát területén

A kedvezményezett Csehimindszent Község Önkormányzata a „Helyi turisztikai emberek szakmai képzése” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében foglalkoztatott személy a projekt kezdetén képzésen vett részt, mely két részből tevődött össze: egy 30 órás „Helybeli emberek turisztikai képzése” és egy 60 órás „Kommunikáció” részből. A helyi turisztikai szakember feladata az idegenvezetés, programszervezés, helyi értékek bemutatása, helyi termékekből álló kóstolók tartása, vallási és kulturális örökségi értékek bemutatása, turisták fogadása és körbevezetése. A projekt eredményeként Csehimindszenten és a térségben egységes összefogás mentén szakszerű idegenvezetői kvalitással bíró helyi turisztikai szakember került foglalkoztatásra, aki nem csak a település turisztikai programjait és látnivalóit ajánlja ki, hanem a teljes térségben lévő látványosságokat.

Tőke Albin – Napelemek telepítése telephelyünkön
Tovább…

A kedvezményezett, Tőke Albin a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében napelemrendszer beszerzése és telepítése valósult meg. A Sharp 275 Wp napelemekkel, védőberendezésekkel kiépített 15,4 KWp napelemrendszer, a telepítéshez szükséges német saválló tartószerkezetekkel, tervezéssel, vezetéssel, tűz eseti leválasztó rendszerrel. Ennek a napelemrendszernek köszönhetően a teljes évi energiafelhasználás 22%-a fedezve lesz. A projekt fenntartási időszakában az energiaköltség csökkenésből lehetőség lesz a többlettermelés terheit, valamint a plusz egy fő foglalkoztatott bér és járulékköltségeit fedezni. Összességében egy gazdaságos üzemmérettel fenntartható gazdálkodás folytatása valósul meg ezzel a beruházással.

Fukszberger Gyuláné – Fedelező-pergető gépsor beszerzése a méz kinyerésére
Tovább…

A kedvezményezett, Fukszberger Gyuláné a „Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében egy olyan innovatív fedelező-pergető gépsor került beszerzésre, amely lehetővé teszi a méz kinyerésének automatizálását. A berendezés egy menetben végzi el a mézes keretes fedelezését, a keletkezett viasz kipréselését és a méz kipergetését, javítva a mézkihozatalt és megkönnyítve a munkavégzést. A hatékonyságnöveléssel több energia és idő jut a méhészeti termékek előkészítésére, feldolgozására esetleg új termékek bevezetésére. A fedelezőgép rendelkezik propolisz lehúzó késsel, amely könnyedén távolítja el a propoliszt a keretekről, tisztább alapanyagot adva ezzel a méltán kedvelt propoliszos termékek előállításához. Összességében tehát a méhészeti tevékenységet sikerült fejleszteni, mely már eddig is helyi és kistérségi működéssel bírt. Jelenleg fajtamézek, propolisz, viasz és viaszból készített termékek kerülnek árusításra. A beruházás hatására saját viasz kinyerése és értékesítése is lehetővé válik.

MI-TE CASTRUM Bt. – Zöldterület-kezeléshez szükséges eszközök beszerzése
Tovább…

A kedvezményezett, MI-TE CASTRUM Bt. a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indításának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A pályázatnak köszönhetően sikerült elérni az induló cég egyik fő célját, hogy teljeskörű szolgáltatást tud nyújtani a megrendelőknek. A fejlesztés keretében 3 db bozótvágó, 2 db fűnyíró és 1 db fűnyírótraktor került beszerzésre. Ezeknek az eszközöknek köszönhetően zöldfelület kezelési, zöldterület karbantartási tevékenység végzése valósul meg, mely magába foglalja zöldövezeti karbantartási munkákat, parkok, terek, lakóparkok és családi házak környezetének gondozását. Az általános karbantartási munkákon (bozótvágás, parlagfűmentesítés, favágás, metszés, sövénynyírás és gondozás, dísznövények gondozása) kívül gyepfelületek karbantartása is fontos tevékenység.

Magyarszecsőd Község Önkormányzat – Fedett „kemenceház” és „gasztrosétány” fantázianevű, több célú rendezvényhelyszín és kiállító-, kínáló-, árusítóhely létesítése
Tovább…

A kedvezményezett, Magyarszecsőd Község Önkormányzata a „Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében egy fedett „gasztrosétány” és „kemenceház” fantázianevű, több célú rendezvény helyszín és kiállító-, kínáló-, árusítóhely kialakítása valósult meg. Az épület a meglévő fedett színpad és a sportpálya között helyezkedik el. Az épület téglalap alaprajzú, nyeregtetős fedésű és fa vázszerkezetű, a mindenkori elöntési szint fölé emelve, pillérekre állítva épült meg.
A településen számos közösségi kezdeményezés működik, évente több alkalommal szerveznek különféle rendezvényeket, melyek a futballpálya mellett kialakított Sport és Szabadidő központban kerülnek lebonyolításra. Ezért is volt egyértelmű, hogy a pályázatból megvalósult építményt is ide építik. A rendezvények mellett igény jelentkezett a helyi kézműves élelmiszereket (méz, sajt, tojás, tej, tökmagolaj) előállító termelőktől, hogy áruikkal ők is megjelenhessenek a rendezvényeken és időközönként termelői piacot is tartsanak. Ezen igények kielégítése céljából valósult meg ez a fejlesztés.

Gyöngyösi Gergely – Tökéletes húsérlelés DRY AGER készülékben
Tovább…

A kedvezményezett, Gyöngyösi Gergely a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került 1 db vákuumcsomagoló és 2 db érlelőszekrény, valamint marketing tevékenység keretében szórólapok és névjegykártyák gyártása valósult meg.
A projekt keretében megvalósuló profilbővítés célja és indoka egy olyan új piacra lépés volt, mely dinamikusan fejlődik és melyben a kereslet jelentősen meghaladja a kínálatot. A száraz érleléses eljárás napjainkban kezd teret hódítani. Napjainkban egyre nő az igény a minőségi élelmiszerek iránt. A beszerzett húsérlelők és vákuumozó eszközök segítségével minőségi, hatékony szolgáltatás nyújtható, mely hiánypótló ezen a területen, ugyanis Vasváron nincs más olyan helyi szolgáltató, aki rendelkezne ilyen eszközökkel. A magas minőséget biztosítja az is, hogy helyi termelőktől kerülnek be az alapanyagok.
A beruházás gazdasági hatása, hogy az érlelő szekrények és a vákuumozó beszerzésével többfajta, magas minőségű szolgáltatás nyújtható, akár nagyobb volumenben is, mind a lakosság mind a termelők és a vendéglátó egységek számára is. Másik gazdasági hatás az energiaköltség minimalizálása.

GMK Autószervíz Kft. – Autószerelő műhely kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés Nádasdon
Tovább…

A kedvezményezett, GMK Autószervíz Kft. a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások indításának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került 1 db klímakarbantartó berendezés, 1 db diagnosztikai készülék, 1 db kamerás futóműbeállító, 1 db csápos emelő, 1 db ipari kompresszor, 1 db műhelyprés, 1 db motorkiemelő, 1 db munkapad, 1 db injektor fészekmaró, 1 db univerzális olajkályha, 1 db injektor kihúzó készlet és 1 db szervízcsomag, valamint marketing tevékenység keretében szórólapok és névjegykártyák kerültek legyártásra.
A vállalkozás főtevékenysége Gépjárműjavítás,- karbantartás. Ezzel a beszerzéssel a vállalkozás fő célja elsősorban a szerviztevékenység technológiai sorának bővítése, a tevékenység fejlesztése és piacra jutásának elősegítése volt. A beruházás hatására széles körű szolgáltatás nyújtása vált lehetővé, egyedi, speciális igények kielégítése is lehetséges már. Lényegesen jobb, magasabb színvonalú szolgáltatás biztosításával jobb minőségű szolgáltatást tud nyújtani a vállalkozás. Az innovatív technológia beszerzése kihatott a versenyképesség fokozására is, ugyanis a gépek üzembe helyezésével a konkurenciával szemben erősödött a versenypozíció.
Összességében elmondható, hogy a vállalkozás szolgáltatási palettája tovább bővült, az új gépek beszerzésével a telephelyen eddig nem alkalmazott  megoldások is elérhetővé váltak, így a partnerek számára kínált megoldások spektruma szélesedett.

Szabó és Szabó Consulting Kft. – A Nyírfa Apartman turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése Döröskén
Tovább…

A kedvezményezett, Szabó és Szabó Consulting Kft. a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében egy 8x4x1,5 m méretű medence kiépítése, fedése, gépészetének szállítása és szerelése valósult meg.
A kedvezményezett az 1. mérföldkőig lefolytatta a beszerzési eljárást, megvalósultak a terület-előkészítési munkák, majd megtörtént a medencetest alkotóelemeinek leszállítása és beépítése, így a beruházás olyan fázisba került, amely alapján alkalmassá vált a további munkafázisok elvégzéséhez.
A 2. mérföldkőig tartó időszakban megtörtént a befejező munkák elvégzése és a medence polikarbonát fedéssel történő ellátása, valamint a gépészeti elemek (vezérlés, automata fenék- és falporszívó, hőszivattyú, LED világítás) beépítése is megvalósult. A hőszivattyú alkalmas a vízhőmérséklet 22-26 °C folyamatos biztosítására, az automata fenék- és falporszívó pedig a medence tisztítására. A fedés csökkenti a víz felmelegedéséhez szükséges energiát és a bejutott szennyeződéseket. A projekt keretében kialakított fűthető, fedett medence a nyári szezonon kívül is használható, így nő a szálláshely kapacitás kihasználtsága. A beruházás innovativitását adja, hogy a medence fűtése teljes egészében megújuló energiaforrásból, geotermikus energia hasznosításával történik.

Németh Károly – Szőlőhegyi fejlesztés Olaszfán
Tovább…

A kedvezményezett, Németh Károly a „Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került 1 db zúzó bogyózó, 1 db félautomata palackozó, 1 db borászati szűrő, 4 db bortartály, valamint telepítésre került 4 db őshonos gyümölcsfa.
A kedvezményezett által a projekt keretében beszerzett zúzó bogyózó nagyban megkönnyíti a szőlő feldolgozását, mivel egymenetben a szőlő bogyókat elválasztja a kacsoktól így megfelelő minőségű must nyerhető ki a gyümölcsökből. A félautomata szűrő hozzájárul a megfelelő minőségű borok előállításához, amelyek szűrést követően hosszabb ideig eltárolhatóak és palackozhatóak lesznek. A félautomata palackozó rendelkezik egy szűrővel is, aminek köszönhetően közvetlenül palackozáskor is átszűrhetők a borok, valamint a gyümölcsösben termett gyümölcsökből készült gyümölcslevek is átszűrhetőek és palackozhatóak vele. A bortartályok lehetővé teszik a borok gyors, szakszerű és higiénikus kezelését, tárolását, valamint a megnövelt darabszámnak köszönhetően bővíthető a borok fajtaválasztéka, továbbá megfelelő ideig érlelhetők a borok.
A gyümölcsösbe négy őshonos gyümölcsfa került telepítésre. A Húsvéti rozmaring és Nemes sóvári alma érési ideje jól elkülönül egymástól így több hónapon keresztül élvezhető a saját gyümölcs. Csengődi csokros meggyel és Gönczi magyar kajszival bővült még a fajtaválaszték, hozzájárulva a biodiverzitás növeléséhez, az őshonos fajták fentmaradásához.
A kedvezményezett bízik abban, hogy a fejlesztés keretében megvásárolt eszközökkel jó minőségi borokat tud termelni, amellyel meg tudja kínálni családtagjait, barátait, vendégeit. A telepített őshonos gyümölcsfák magasabb betegség ellenállása miatt sokkal egészségesebb gyümölcsöket tud termeszteni, amelyek gyümölcséből később gyümölcsleveket, lekvárokat, aszalványokat tud majd készíteni. A kedvezményezett reméli, hogy rendezett birtoka másokat is motiválni fog abban, hogy szőlőhegyi gazdálkodásba fogjanak és ezáltal folytatódjon a szőlőhegy revitalizációja.

Gangel Marcell Tamás – Kerékpárszervíz kialakítása Vasváron
Tovább…

A kedvezményezett, Gangel Marcell Tamás a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indításának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében kerékpárszervíz kialakításához kapcsolódó eszközök kerültek beszerzésre, melyek segítségével olyan szervízt sikerült létesíteni, ahol a kerékpár ágazat modern kori igényeihez igazodva teljes körű kerékpárjavító, építő, karbantartó szolgáltatást lehet végeztetni. Innovációnak minősül, hogy olyan technikák állnak a vevők rendelkezésére, amelyek a térség üzleteiben nehezen, vagy egyáltalán nem elérhetőek. Ilyen például az eBike szerviz, amely az egyik élharcosa a kerékpáros piac fejlődésének. A projekt eredménye továbbá egy új honlap, ahol a szolgáltatás népszerűsítése valósul meg.  

„Csodaszarvas Tájpark” Közhasznú Egyesület – Áldomás pajta építése
Tovább…

A kedvezményezett, „Csodaszarvas Tájpark” Közhasznú Egyesület a „Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt keretében egy új építésű, tájba illő oldalról nyitott pajta építése valósult meg. A fejlesztéssel a már meglévő épített környezeti egységbe sikerült létrehozni egy olyan új elemet, amely építészetileg is megfelelően illeszkedik és a funkciójával részben új szolgáltatásnak ad teret.  Az egyesület által szervezett programok olyan igényekre mutattak rá, melyek feltétele volt a nyitott pajta létrehozása. Segítségével a téli autentikus disznótorok, a tavaszi és az őszi gasztronómiai estek, a gyermektáborok, a hagyományőrző műhelymunkák zavartalanul megvalósíthatók. Olyan közösségi szolgáltató hely és szolgáltatás jött létre, melynek köszönhetően magas színvonalú, biztonságos környezetben van lehetőség a szabadidő hasznos eltöltésére, kikapcsolódásra. Nagymértékben javult a szolgáltatások színvonala, ezáltal nőtt a település vonzereje.

Rimóczi Péter – Táborhegyi gyümölcskertészet fejlesztése
Tovább…

A kedvezményezett, Rimóczi Péter a „Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében 1 db lekvárfőző, 1 db permetező és 1 db pótkocsi került beszerzésre. A Kedvezményezett 20 éve foglalkozik gyümölcstermesztéssel főállású őstermelőként és a gyümölcsök feldolgozásához szükséges géppark egy részének beszerzése valósult meg a pályázatnak köszönhetően. A lekvárfőző segítségével nagy mennyiségű lekvár (szilva, barack, cseresznye, meggy) kerül előállításra, a permetezőgép felváltotta a fáradtságos és időigényes kézi permetezést, a pótkocsi pedig nagy segítséget fog jelenteni a 3000 db gyümölcsfa betakarításában.

NaturARCH Házépítő Kft. – Hagyományos Házépítő Kft. tevékenységeinek építészeti-, mérnöki szolgáltatásokkal bővítése, fejlesztése
Tovább…

A kedvezményezett, NaturARCH Házépítő Kft. a „Nem mezőgazdasági mikorvállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében 2 db laptop, 1 db fényképezőgép, 1 db távolságmérő, 1 db vezeték nélküli multifunkciós tintasugaras nyomtató, 1 db szett walkie talkie és 1 db tervezőprogram licensz került beszerzésre, valamint kialakításra került egy honlap. A kedvezményezett tevékenységei között a fejlesztést megelőzően nem szerepelt az építészmérnöki tevékenység, ezt a szolgáltatást eddig korlátozottan tudták ellátni, melynek oka a hiányos technológiai infrastruktúra volt. A projekt során az általános építészeti, építészmérnöki tevékenységi körüket fejlesztették, mellyel a vállalkozás gazdasági működtetése kiszámíthatóbbá, biztosabbá vált. A kivitelezői munkák téltől a tavasz kezdetéig szünetelnek, a nyári időszakban is időjárásfüggőek. Az építész irodai tervezés és szakértés egész évben végezhető tevékenységek, így folyamatos, kiszámítható bevételeket eredményeznek. A két tevékenység egymást kiegészíti, lehetővé teszi az építészeti folyamatok teljes körű lebonyolítását, ügyintézését. A településen és a térségben is folyamatosan nő a tervezői, szakértői munka iránti igény.

Kám – Fedett közösségi tér kialakítása Kámban
Tovább…

A kedvezményezett, Kám Község Önkormányzata a „Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében egy fedett szabadtéri közösségi tér került kialakításra. A projekt keretében egy olyan közösségi tér jött létre, ahol magas színvonalú, biztonságos környezetben lehetőség van a szabadidő hasznos eltöltésére, kikapcsolódásra, közösség tagjaival való találkozásokra, közösségi és egyéni programok megvalósítására. A kedvezényezett, illetve az önkéntes segítők együttműködésével tervezik különböző programok megrendezését, hagyományőrző programokat is felelevenítve (pl. húsvéti programok óvodás korú gyermekek számára, jótékonysági vásárok, kiállítások, kézműves foglalkozások, …) az új fedett – nyitott közösségi tér igénybevételével. A település határában lévő arborétum látogatói számára is terveznek kiegészítő programokat a közösségi tér igénybe vételével. A fejesztés hatásaként elmondható, hogy nőtt a település idegenforgalmi, valamint gazdasági vonzereje. Jó kiegészító program lehetőséget nyújt a Jeli Arborétum meglátogatása mellé. Ez az új korszerű közösségi tér pozitív hatással bír a fiatalok körébn, hiszen színteret biztosít a szabadidős tevékenységeknre, szervezett programok keretében, minőségi időtöltéssel tudják tölteni mindennapjaikat.

Horváth Zsuzsanna – Eszközfejlesztés Horváth Zsuzsanna méhészetében a termelési hatékonyság növelése és termékeink feldolgozása érdekében.
Tovább…

A kedvezményezett, Horváth Zsuzsanna a „Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került 3 db méhész szánkó, 1 db Delta DBH 250 akkumulátoros emelő, 1 db fedelezőgép, 2 db szűrőláda, 1 db viasz, propolisz eltávolító kés, 1 db csepegtető sín, 1 db fűnyírótraktor, 1 db mézkrémesítőgép, 1 db mézszivattyű tömlővel, 1 db kannás mézmelegítő spirál, 1 db utánfutó és 1 db mobil napelem készlet került beszerzésre, valamint a kedvezményezett honlapján webshop fejlesztése valósult meg. A projekt keretében beszerzésre került speciálisan kialakított méhész szánkók, a nagy teherbírású utánfutó és a beszerzett akkumulátoros emelőszerkezet akár egy ember számára is lehetővé teszik a méhek költöztetését. A szánkón lévő felépítmény hely ad az emelőszerkezet felfüggesztésének is amellyel így a méh családok átvizsgálása gyorsabb és fizikálisan kevésbé megerőltető. A mobil napelem készlet segítségével a kedvezményezett a vándortanyáján is tudja tölteni az akkumulátoros emelő és az utánfutóhoz tartozó csörlő akkumulátorait. A beszerzett utánfutó nagy segítséget jelent a kedvezményezett számára a méztéri fiókok és a fűnyírótraktor szállításában, amellyel kényelmesebben és gyorsabban tudja a kedvezményezett rendben tartani a telephelyeit, vándortanáyáit. Az automata fedelezőgép könnyebbé-, a mézszivattyúval közösen pedig fizikálisan is kevésbé megterhelővé teszi a pergetési munkálatokat. A mézmelegítőnek köszönhetően a méz kiszerelénél nélkülözhetetlen, a sűrű méz a melegítés után így át tud folyni a sűrű szűrőhálón és tökéletes tisztaságú terméket kap eredményül a kedvezményezett. A mézkrémesítő gépnek köszönhetően a kedvezményezett könnyen tud krémmézet előállítani, aminek köszönhetően a repce mézből készített krémmézek nem keményedtek meg, kosszú idő után is kenhető állagúak maradtak és nagyon kedveltek a vásárlók körében. A webshop fejlesztéssel a kedvezményezett honlapján be tudja mutatni termékeit, valamint a vásárlók által leadott rendelést követően e-mailben értesítést kap a kedvezményezett.

Szecsődi András – Szőlőskert és gyümölcsös tisztán tartása a Petőmihályfai Szőlőhegyen
Tovább…

A kedvezményezett, Szecsődi András a „Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került 1 db Husqvarna TS fűnyíró kistraktor, valamint telepítésre került 4 db őshonos gyümölcsfa.
A projekt keretében beszerzésre került fűnyíró kistraktorral a kedvezményezett gyorsabban le tudja kaszálni a gyümölcsfák és a szőlősorok közötti területeket, ezzel időt takarít meg, amelyet más munkákra tud fordítani. A kis traktor további előnye a kedvezményezett számára, hogy egész évben tudja használni a gyümölcsösben és a szőlőben, mivel utánfutó és egyéb kiegészítők is csatlakoztathatóak hozzá, így a karbantartási munkáknál, a szüretnél, a szőlő szállításánál, a gallyak kihordásánál is hasznát tudja venni. A kedvezményezett igyekszik nagy gondot fordítani a terület megfelelő gondozására, mivel a rendszeresen karbantartott, gyommentesített szőlőterületeken nagyobb terméshozam érhető el, így a megtermelt szőlő mennyisége növelhető.
A szőlőhegy jelenleg is bölcsője, menedékhelye az ősi fáknak, több idősebb példány is megtalálható a szőlőhegyen, valamint e fajták fenntartása a kedvezményezettnek is régóta célja. Ezért is rendelkezik több gyümölcsfával területén, amelyek állományát a fejlesztés során ültetett 4 db gyümölcsfával (2 db Nyári Kármán körte és 2 db Magyar Kajszibarack) is gazdagította. A kedvezményezett célja, hogy további szőlőültetvényeket hozzon létrehozása a jövőben. A fejlesztés másik hatása, hogy a petőmihályfai szőlőhegy régi, kisparcellás, présházas megjelenéséhez a kedvezményezett területe is hozzájárul, és a szőlőhegyre látogató turisták gondozott területet látnak minden évszakban. Ezzel hozzájárul a település arculatának rendezett megjelenéséhez, az itt élők környezetének szépítéséhez, identitás növeléséhez, a szőlőkultúra tovább éltetéséhez.

Rejtli László – Festő vállalkozás fejlesztése
Tovább…

A kedvezményezett, Rejtli László a „Nem mezőgazdasági vállalkozás indításának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került egy homlokzati állványrendszer, egy fúró-véső kalapács, egy falcsiszoló, csiszoló szett és egy festékszóró.
A projekt keretében beszerzett állványrendszer a kedvezményezett számára lehetővé teszi, hogy magasabb épületek homlokzatain is végezhessen, valamint a nagyobb felületű állványrendszernek köszönhetően adott idő alatt nagyobb felületen tud dolgozni, ami egységesebb minőség eredményez. Az állványrendszer további előnye a kedvezményezett számára, hogy az eszközök segítségével gyorsabban el tudja végezni munkáját, így lehetősége van rövidebb határidejű megbízások elfogadására is. A kedvezményezett úgy véli, hogy a megvalósított projektjének köszönhetően emelkedni fog vállalkozása jövedelemszintje, aminek köszönhetően plusz munkaerőt bevonására is képes lesz, így növelve a térségben foglalkoztatottak számát.
A fejlesztéssel beszerzett eszközök továbbá lehetőséget nyújtanak olyan ipari technológiák kipróbálására és gyakorlására, amik eddig még nem voltak jelen a településen, vagy a mikrotérségben. Több olyan innovatív építőipari eljárás létezik, ami a felületkezelés új lehetőségeit jelenti a hagyományos szakmunkákon túl. A fejlesztéssel olyan munkaeszközök, gépek, szerszámok használatát tudja a kedvezményezett bevezetni, amik eddig pl. nagyobb munkamagasságban nem jöhettek szóba, mert a megfelelően biztonságos munkavégzés szinte kizárt volt. Ezekkel aztán az eddigitől eltérő, különleges felületképzési eljárások használata válik megoldhatóvá, újszerűséget, kreativitást hozva az eddig megszokott, korlátozott lehetőségekhez képest.

Májer Bálint – Ápolt és rendezett hegyoldal
Tovább…

A kedvezményezett, Májer Bálint a „Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került 1 db MTD Optima fűnyíró kistraktor, valamint telepítésre került 10 db őshonos gyümölcsfa.
A projekt keretében beszerzésre került fűnyíró kistraktorral a kedvezményezett gyorsabban le tudja kaszálni a gyümölcsfák közötti területeket, mint egy kézi fűkaszával, ezzel időt takarít meg, amelyet más munkákra tud fordítani. A kis traktor további előnye a kedvezményezett számára, hogy egész évben tudja használni a gyümölcsösben és a szőlőben, mivel utánfutó és egyéb kiegészítők is csatlakoztathatóak hozzá, így a karbantartási munkáknál, a szüretnél, a gyümölcsök és szőlő szállításánál, a gallyak kihordásánál is hasznát tudja venni.
A kedvezményezett az őshonos gyümölcsfák, piros pogácsa alma. és hébérkörte, telepítésével, mindamellett, hogy hozzájárul a gyümölcsfák fajtájának fenntartásához, a fák termőre fordulását követően a területen szüretelhető gyümölcs mennyiségét is növelte, és így több gyümölcslevet tud majd préseltetni, a családja és barátai egészségére.
A fejlesztés másik hatása, hogy az andrásfai szőlőhegy régi-, kisparcellás-, présházas megjelenéséhez a kedvezményezett területe is hozzájárul, és a szőlőhegyre látogató turisták, utazók, gondozott területet látnak minden évszakban. A fejlesztés így hozzájárul a település arculatának rendezett megjelenéséhez, az itt élők környezetének szépítéséhez, identitás növeléséhez, a szőlőkultúra tovább éltetéséhez.

Zrinszki János – Fejlesztéssel a fenntartásért
Tovább…

A kedvezményezett, Zrinszki János a „Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került 1 db motoros permetező, 1 db agregátor, 1 db fűnyíró, 1 db motoros zúzó-bogyózó, 1 db 100 literes inox bortartály, 2 db 50 literes tölgyfahordó. A projekt keretében beszerzett fűnyíró nagy előnye, hogy erős motorjának köszönhetően megkönnyíti és meggyorsítja a hegy fűnyírását. Mivel a szőlőhegyen nincs áram, és a kedvezményezett korábban nem rendelkezett agregátorral, így az elektromos eszközök hegyen való működtetéséhez elengedhetetlen volt egy agregátor beszerzése. A kedvezményezett számára a szőlőhegyi munkálatok elvégzésében nagy segítséget jelentett az motoros permetezőgép beszerzése is. A kedvezményezett a meglévő gyümölcsfák mellé 12 új gyümölcsfát fát (3 Batul alma, 3 Gönci magyar kajszi, 3 besztercei szilva, 3 tüskéskörte) is telepített. Reméli, hogy a fák termőre fordulását követően a gyümölcsleveken kívül lehetősége lesz lekvárok és aszalványok készítésére is. A szőlő megfelelő és gyors feldolgozásához nyújtanak segítséget a motoros zúzó-bogyózó, az inox bortartály és a tölgyfahordók.
A projekt megvalósulásával a kedvezményezettnek és családjának több lehetősége és ideje lesz élvezni a hegyi környezetet. Gondozott birtokának példája remélhetőleg a környező elhanyagolt területek tulajdonosait is motiválni fogja a területek rendezésére, újra művelésbe vonására.

Nádasdi Horváth Építőipari Kft. – Eszközbeszerzés a Nádasdi Horváth Építőipari Kft. fejlesztése érdekében
Tovább…

A kedvezményezett, Nádasdi Horváth Építőipari Kft. a „Nem mezőgazdasági vállalkozás indításának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került egy döngölő, egy lapvibrátor, egy betonsimító, egy lehúzó gerenda, egy tűvibrátor, egy akkus fúró-csavarozó, egy akkus fúró-vésőkalapács, egy akkus körfűrész, egy akkus orrfűrész, egy fűrészgép, egy ipari porszívó, egy sarokcsiszoló, egy fúró-vésőkalapács, egy keverőgép, egy forgólézer csomag és egy kézi lézertávmérő. A kedvezményezett 2018-tól foglalkozik épületek kőműves munkálatainak, illetve épületek építésének kivitelezésével, melyre a jelenlegi felfokozott építőipari piaci viszonyok közepette egyre nagyobb a kereslet. A beszerezett eszközök nagy része akkumulátoros, kis zajkibocsátású, valamint a több eszközön is használható, csereszabatos akkumulátoroknak köszönhetően gazdaságosan üzemeltethető. Az energiahatékony eszközök alkalmazása, főként a védett természeti adottsággal rendelkező térségben a természet védelme, az ökológiai lábnyom minimalizálása, egyáltalán a környezettudatos szemlélet kialakítása szempontjából elengedhetetlenül fontos. A fejlesztés következtében a kedvezményezett olyan jellegű tevékenységekre is tud megbízást vállalni, melyeket korábban – megfelelő eszköz hiányában – nem volt lehetősége a megfelelő eszközök hiánya miatt. Az új eszközöknek köszönhetően munkafolyamatok is felgyorsíthatóak.

Nagy Károly – A szarvaskendi Király-hegy 1181 és 1184 helyrajzi számú szőlő és gyümölcsös művelését támogató eszközök beszerzése.
Tovább…

A kedvezményezett, Nagy Károly a „Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került 1 db Alfa Ten 750 kg típusú utánfutó, 1 db benzinmotoros permetezőgép, 1 db önjáró fűnyíró. Az eszközbeszerzések mellett a kedvezményezett gyümölcsfái számát őshonos fajtákkal bővítette is.
A fejlesztés során beszerzett permetezőgép előnye, hogy sokkal kevesebb idő alatt el lehet vele végezni a szükséges feladatokat, valamint fizikálisan sem annyira megerőltető vele a munka. A kedvezményezett számára fontos volt, hogy a beszerzett fűnyíró önjáró típusú legyen, illetve fűgyűjtő kosárral rendelkezzen. A lenyesett fű nem marad vissza, hanem a többi szerves hulladékkal együtt komposztálásra kerül. Az utánfutó nagy segítséget nyújt a szőlőhegyi műveléshez kapcsolódó eszközök biztonságos szállításában.
A kedvezményezett célja a fejlesztéssel egy fenntartható szőlőművelés elérése, melyben optimalizált keretek között, saját erejéhez mérten, maga és családja részére gyümölcsöt termelhet, illetve bort állíthat elő, növelve ezzel az önfenntartó képességüket. A kedvezményezett reményei szerint a terület művelésben tartásával megállíthatóvá válik a zártkerti ingatlanok további elhanyagolása, ezzel példát mutatva a gondozatlan területek tulajdonosai számára.

Unger József – Technológiai fejlesztés a kámi hegyen
Tovább…

A kedvezményezett, Unger József a „Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került 1 db fűnyíró, 1 db motoros permetező, 1 db bozótvágó, 1 db acéltartály, 1 db lapszűrő, 1db töltőgép, 1 db üvegmosó, 1 db csepegtető, 1 db dugózó és 1 db kapszulazsugorító. Az eszközbeszerzések mellett a kedvezményezett gyümölcsfái számát őshonos fajtákkal bővítette, amikkel célja, hogy minél kevesebb vegyszer felhasználásával egészséges gyümölcsöket termesszen.
A beszerzett eszközökkel a művelés energia- és időhatékonyabba, professzionálisabba és környezetkímélőbbé vált, a borászati eszközöknek köszönhetően pedig lehetővé vált a termények modernebb, a kor követelményeinek megfelelő feldolgozása.
A kedvezményezett tervei között szerepel, hogy a birtokában lévő terület hatékonyabb művelésével, illetve a szomszédos területek újbóli hasznosításával a családi fogyasztás mellett őstermelőként értékesítse a többletterméket, legyen szó akár gyümölcsről, akár feldolgozott terményekről (lekvár, aszalvány, bor, pálinka). A kedvezményezett reméli, hogy a fejlesztésnek közösségre gyakorolt hatása is lesz, mivel nagy problémának gondolja, hogy a zártkertek kiürülnek, elvadulnak, megszűnik bennük a termesztés mellett a közösségi összetartó erő , azonban jó példával próbál elöl járni és ez segíteni fogja, hogy mások is meglássák ebben a lehetőséget!

Freddy’s Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Bt. – Innovatív technológia alkalmazása a Vén Gesztenye Csárdában
Tovább…

A kedvezményezett, Freddy’s Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Bt. a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében egy Electrolux 6XGN 1/1 típusú kombinált kemence került beszerzésre, valamint kiépítésre került egy napelemes rendszer. A családi vállalkozás üzemelteti 1996 óta a Vén Gesztenye Csárdát. Az étterem specialitásai a magyaros-, valamint a szárnyasokból és halakból készült ételek.
A projekt keretében telepítésre került napelemeknek köszönhetően csökkennek a kedvezményezett kiadásai, ezzel hozzájárulva a vállalkozás stabilabb működéséhez.
A korábbi eszközparkkal a vendéglátó szolgáltatás csak szűk keretek között tudott működni, az étlap kínálata az egyes, korszerűtlen eszközök miatt elmaradt az elvártaktól, valamint korlátok közé szorította az éttermi szolgáltatást.
Az új sütőnek köszönhetően kiegészült a termékkínálat, az ételek elkészítési módja speciálisabb jelleget, egyediséget kölcsönöz nekik, valamint bővült a sütőipari termékkínálat is. Azon kívül, hogy az új sütővel a kedvezményezett jobb minőségű ételeket tud elkészíteni, a kapacitásának köszönhetően nagyobb megrendeléseket (Pl. céges összejövetelek, esküvők lebonyolítása, rendezvényekre kitelepülés) el tudnak látni.

Szecsődi András – Eszközbeszerzés a szolgáltatás fejlesztése érdekében
Tovább…

A kedvezményezett, Szecsődi András a „Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében egy típusú váltvaforgató eke került beszerzésre. A projekt keretében beszerzésre került eke az állattartási tevékenyég során előállított melléktermékként jelentkező szervestrágya kijuttatásának/bedolgozásának egyik fő eszköze is. A beruházás segítségével szolgáltatásbővítésre is sor került a kedvezményezett tevékenységeinél. A kedvezményezett közvetett célja volt, hogy a kistérségben élő emberek számára az egyedi igények felmérése után feldolgozott sertéshússal tudjon szolgálni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy egyre több fogyasztó fordul a helyben megtermelt egészséges élelmiszerek felé. Egyre több vásárlónál fontos szempont, hogy ismerje a termelőt, bizalmi viszonyt építsen ki vele. Kialakult egy tudatos vásárlóközönség, akik keresik a helyben előállított, minőségi élelmiszereket. A vállalkozás a projekt megvalósításával elérte közvetett célját azáltal, hogy a kistérségben élő vállalkozások, és a teljes célközönség számára elérhetővé tette a szolgáltatást. Az elért eredmény az adóerő képesség fokozása, a stabilitás őrzése, a piaci jelenlét fokozása, a kistérségi szereplők ismertségének javítása.

Krampé Pál József – „A füstölés misztériuma”
Tovább…

A kedvezményezett, Krampé Pál József a „Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében egy mobil hűtőkamra és egy füstölőszekrénnyel ellátott hidegfüst generátor.
A kedvezményezett által újonnan indított tevékenysége egy olyan szolgáltatást tett elérhetővé a településen, amelyre úgy a településen, mint a térségben számos irányból érkező igényt hivatott kielégíteni. A hűtőkamrába kerülő húsokat elsősorban a saját állatállományából biztosítja, valamint a településen és a közvetlen környezetében működő helyi termelőktől szerezi be. A húsárukon kívül sajtok is kerülnek a hűtőkamrába. A vendéglátó ipari felhasználásból, és a lakossági fogyasztásból fakadó helyi szükségleteket maximálisan ki tudja elégíteni a kedvezményezett a két termékcsoport tekintetében.
A kedvezményezett célja, hogy a projekt megvalósításával, a kistérségben élő vállalkozások, és a teljes célközönség számára elérhetővé tegye a szolgáltatását, és egyedi igények szerinti fejlesztését. A saját alapanyagokon kívül kiváló minőségű, helyi termelőktől származó feldolgozott hús és sajt termékeket is be tud a piacra vezetni.
A fejlesztés helyszínéül szolgáló település az adottságainak és szolgáltatásainak köszönhetően egyre nagyobb létszámú látogatót vonzz. Jelentősen hozzájárul a település népszerűségéhez az itt működő tájpark, ahol minden korosztály megtalálja a számára a gondtalan időtöltéshez szükséges feltételeket, szolgáltatásokat, valamint a településen működő egyéb vendéglátó ipari egységek, éttermek.
A vállalkozási tevékenység, hozzájárul a természeti környezet megőrzéséhez, a lakosság egészséges élelmiszerrel való ellátásához, így az egészségmegőrzéshez. Azokon a településeken, ahol minél többen foglalkoznak természetközeli gazdálkodási formákkal és helyben előállított termékekkel, vonzóvá, élhetőbbé teszi az itt lakók és a kívülről érkezők számára is a települést és környékét.

Magyarnádalja Község Önkormányzata – Fedett közösségi tér kialakítása Magyarnádalján
Tovább…

A kedvezményezett, Vasalja Községi Önkormányzat a „Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében egy fedett szabadtéri közösségi tér került kialakításra. Az építmény alatt elhelyezhető színpad, székek, padok, asztalok így változatos programok, rendezvények megszervezésére alkalmas. Helyszínt tud biztosítani a település legfontosabb programjaihoz, Falunap, Autómentes nap, idősek napja, adventi előkészületek, falukarácsony, valamint a májusfa állítás utáni találkozónak is fontos helyszíne lehet a közösségi tér. A rendezvénytérnek köszönhetően a helyi tánccsoport esős nyári napokon is a rendezvénytér alatt meg tudja tartani a próbáit. A fejlesztéssel teljesült a projekt célkitűzése, hogy egy magas színvonalú közösségi tér jöjjön létre a településen, ennek köszönhetően lehetőség teremtődik a szabadidő hasznos eltöltésére, ismeretszerzésre, a közösség tagjaival való találkozásra, helyi értékek bemutatására és megőrzésére, valamint turisztikai kapcsolódási lehetőséget is biztosít.

Tavasz Zoltán – Eszközbeszerzés a vállalkozás fejlesztése
Tovább…

A kedvezményezett, Tavasz Zoltán a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében egy DABEN 250/130 típusú CNC marógép került beszerzésre. A marógép a szolgáltatási színvonal emeléséhez, és a tanulóképzés színvonalának javításához elengedhetetlen volt. A megvásárolt berendezés specifikációi révén sokszínű, szerteágazó felhasználásra alkalmas, modern technológia. Kevesebb idő alatt, az innovatív technológia kihasználásával magasabb minőségű munkát tud a kedvezményezett elvégezni és a megmaradt időben más fontos feladatokat tudunk ellátni. Egyre nagyobb a kereslet az egyedi tervezésű, kialakítású, minőségi alapanyagból professzionális megmunkálással készített bútorok, épületelemek iránt, amelyek gyártását jelentősen megkönnyíti a berendezés. A precíziós, számítógép vezérelt megmunkálásnak köszönhetően az alapanyag felhasználás kiszámíthatóbb lett, így kevesebb selejt keletkezik, így 20%-kal kevesebb alapanyag kell felhasználni, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez és így a környezetet is kevésbé terheli.

Tompa Imre – Zöldterület-kezeléshez szükséges eszközök beszerzése
Tovább…

A kedvezményezett, Tompa Imre a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indításának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében 1 db Ferris IS 700Z típusú fűnyíró traktor, 1 db, Ino Elite 245 típusú szárzúzó, 1 db BDU hidraulikus oldalzúzó valamint 1 db Z 69 típusú fűkasza került beszerzésre. A kedvezményezett a beszerzett berendezésekkel faipari-, zöldfelület kezelési tevékenységeket tud végezni.
Már meglévő eszközeivel el tudja végezni egy terület faanyagának kitermelését, méretre vágását és hasogatását. A többségében hasznosíthatatlan, tűzifának nem használható ágakat a zúzóval kis darabokra tudja aprítani, ami könnyen betárolható és hasznosítható, megújuló energiának minősülő tüzelőanyag. A fűnyíróval zöldfelület kezelési munkákat vállalok.
A kedvezményezett az általános karbantartási munkákon (bozótvágás, parlagfűmentesítés, favágás, metszés, sövénynyírás és gondozás, dísznövények gondozása) kívül, fontosnak tatja a gyepfelületek minden igényt kielégítő karbantartását is. Ez magában foglalja a hagyományos (parkok, lakóparkok, bevásárló központok, családi házak) és speciális gyepfelületek (pl. labdarúgó pálya) nyírását.
A zöldfelület kezelés segíti a rendezett településkép biztosítását, segít csökkenteni az elhanyagolt területek arányát ezzel javítva a településképet, és a feldolgozott anyag, mint megújuló energiahordozó tűzifaként történő hasznosítása hozzájárul a fenntarthatóság eléréséhez és káros kibocsátás csökkentéséhez.

Kemestaródfa Községi Önkormányzat – Fedett közösségi tér és sütőkemence kialakítása Kemestaródfán
Tovább…

A kedvezményezett, Kemestaródfa Községi Önkormányzat a „Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében egy fedett szabadtéri közösségi tér és egy többfunkciós kemence került kialakításra. A kemence rendelkezik egy hagyományos sütő tűztérrel, egy bográcsozó hellyel és egy szalonna, kolbászsütő résszel is. A rendezvényteret több rendezvényekor tudja használni a kedvezményezett. A legfontosabb program a település életében, a Falunap, amikor a fellépők ezalatt a tér alatt tudnak majd szerepelni. Az Autómentes Nap programjai során, valamint a májusfa állítás utáni találkozónak is fontos helyszíne lehet a közösségi tér. Az új közösségi tér nagy előnye, hogy a rendezvényekre a kemencében a kedvezményezett különböző ételeket tud sütni, főzni, amikkel meg tudják kínálni a vendégeket. Ilyenek az Adventi programok és a Húsvéti előkészületek programjai, valamint az idősek napi rendezvény során nem kell külön ételt vásárolni, hanem elkészíthető a kemencében is. A közösségi tér a civil szervezetek gyűlései utáni közösség építés helyszínéül is tud szolgálni.

Gaál Benjamin – Termékelőállítás fejlesztése kertészeti gép, Jinma kistraktor beszerzésével
Tovább…

A kedvezményezett, Gaál Benjamin a „Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került 1 db Jinma 244E típusú traktor. A kedvezményezett évek óta foglalkozik csemegeszőlő termesztésével. Hagyományos termesztési technológiával, de csemegeszőlőt állít elő. A kertészeti traktornak köszönhetően a kedvezményezett a korszerűtlen gépeit új, korszerű technológiára tudta váltani. A traktornak köszönhetően kiváltásra kerül a nagy kézimunka igényes folyamatok egy része is. A megvalósult fejlesztéssel összhangban újabb szőlőfajtákat is telepít a kedvezményezett, így növekedik termékkínálata. A megtermelt áruval helyi fogyasztói igények kielégítése a kedvezményezett célja.

Vasalja Községi Önkormányzat – Közösségi rendezvénytér Vasalján
Tovább…

A kedvezményezett, Vasalja Községi Önkormányzat a „Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében egy fedett szabadtéri közösségi tér került kialakításra. A fedett közösségi tér a sportpálya udvaron került felépítésre, az épület nyugati és keleti homlokzata dísz deszka burkolatot kapott, amely tájba illővé teszi az építményt. A szabadtéri közösségi térrel megteremtődik a település rendezvényeinek, közösségi csoportjainak egy a mai kor igényeinek megfelelő, de a táj jellegét megőrző kültéri közösségi tere. Az építmény alatt elhelyezhető színpad, székek, padok, asztalok így változatos programok, rendezvények megszervezésére alkalmas. Helyszínt tud biztosítani a település legfontosabb programjaihoz, Falunap, Autómentes nap, továbbá labdarúgó mérkőzések alkalmával a nézők is használhatják. A fejlesztéssel teljesült a projekt célkitűzése, hogy egy magas színvonalú közösségi tér jöjjön létre a településen, ennek köszönhetően lehetőség teremtődik a szabadidő hasznos eltöltésére, ismeretszerzésre, a közösség tagjaival való találkozásra, helyi értékek bemutatására és megőrzésére, valamint turisztikai kapcsolódási lehetőséget is biztosít.

Kovács Attila – Présház héjazatának cseréje Újhegyen
Tovább…

A kedvezményezett, Kovács Attila a „Régi, hagyományos szerkezetű présházak felújítása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében a kedvezményezett tulajdonában lévő a régi, népi építészet stílusjegyeit hordozó présház tetőhéjazatának teljes cseréjére került sor. A zsúptető, mint népi építészeti technika egyedülálló módon ökológikus, sem az előállítás, sem a használat, sem pedig az elbontás során nem igényel nagy mennyiségű energiát, vagy bármiféle mesterséges adalékanyagot, a keletkezett bontási termék pedig a természetben lebomlik. A zsúpfedeles házak megfelelő karbantartás mellett igen hosszú életűek, akár 30-40 éven át is képesek ellátni feladatukat. A fejlesztés eredményeként megújított pince épületek még több évtizeden keresztül őrizhetik a szőlőhegy hagyományos arculatát.

Kovács Ernő – Szőlőtermesztéssel kapcsolatos eszközbeszerzés
Tovább…

A kedvezményezett, Kovács Ernő a „Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került 2 db 200l-es acéltartály, 1 db 2-fejes palacktöltő és 1 db inox zúzó-bogyózó. A korrózió álló tartályok előnyei, hogy egyrészt időtállóbbak, másrészt könnyebben tisztíthatók, mint a hagyományos hordók, továbbá kevésbé rakódik le bennük a borkő, ezáltal a bor minőségét javítják. A 2-fejes palacktöltő megkönnyíti és meggyorsítja a bor palackozását. A gép előnyei, hogy a berendezés a palackok magasságához állítható, a palackok töltési szintjét a töltőszárakon pontosan be lehet állítani, valamint a berendezés PET palackok töltésére is alkalmas. A zúzó-bogyózó felgyorsítja a folyamatokat, nagyobb teljesítményt tesz lehetővé. mint a manuális eljárás. A területre továbbá 6 db, a helyi körülményekhez kifejezetten jól alkalmazkodó, ellenálló facsemete (3 db Batul alma és 3 db tüskéskörte) került telepítésre. A régi magyar és tájfajták megőrzése hozzájárul a genetikai sokféleség megőrzéséhez, a tájképi értékek fenntartásához. A gondozott, ápolt szőlőhegyi területek hozzájárulnak a rendezett településkép biztosításához, növelik a települések vonzerejét, a közösen végzett munka, és az ahhoz kapcsolódó események, rendezvények pedig közelebb hozzák egymáshoz az embereket, erősítik a közösséget.

Fa és Biobrikett Kft. – Minőségi eszközfejlesztés a Fa és Biobrikett Kft.-nél
Tovább…

A kedvezményezett, Fa és Biobrikett Kft. a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került egy Logosos B1001 típusú Szalagfűrésztelep. A szalagfűrésztelep alapfelszereltséggel 4,8 m hosszú és 1001 mm átmérőjű rönkök feldolgozására is képes, egyedi beállítási megoldásai segítségével lehetővé teszi a precíz munkavégzést. A Logosol B1001 egy kifejezetten stabil és nagy kapacitású gép, a sín erős kialakításának köszönhetően könnyedén elbírja az akár 1001 mm átmérőjű rönkök súlyát. A gép előnyei közé tartozik, hogy beüzemelése és használata jóval könnyebb, mint a más hozzá hasonló kategóriájú gépek esetében. Az eszköz működtetése során a fix skála szerint történő vágófej magasságállítás gyors és pontost vágást biztosít. Az eszköz innovativitása hordozhatóságában rejlik, így szinte bárhol működtethető és nagy előnye, hogy a nyers fa megmunkálását követően már kész piaci termék a végtermék (pl.: szarufa, léc, gerenda). A fejlesztés hatására biztosított a gazdaság több lábon állása, és javul a versenyképessége.

Hegypásztor Kör – Présházfelújítás a Hegypásztorok földjén
Tovább…

A kedvezményezett, Hegypásztor Kör a „Régi, hagyományos szerkezetű présházak felújítása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében a kedvezményezett tulajdonában lévő „Gombás -pince” tetőhéjazatának teljes cseréjére és az „Öreg – pince” héjazatának élek menti javítására került sor. A zsúptető, mint népi építészeti technika egyedülálló módon ökológikus, sem az előállítás, sem a használat, sem pedig az elbontás során nem igényel nagy mennyiségű energiát, vagy bármiféle mesterséges adalékanyagot. A zsúpfedeles házak megfelelő karbantartás mellett igen hosszú életűek, akár 30-40 éven át is képesek ellátni feladatukat. A fejlesztés eredményeként megújított pince épületek még több évtizeden keresztül őrizhetik a szőlőhegy hagyományos arculatát.

Varga Zoltán – Szőlőtermesztéssel kapcsolatos eszközbeszerzés
Tovább…

A kedvezményezett, Varga Zoltán a „Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került 2 db 200l-es acéltartály, 1 db 2-fejes palacktöltő és 1 db inox zúzó-bogyózó. A korrózió álló tartályok előnyei , hogy egyrészt időtállóbbak, másrészt könnyebben tisztíthatók, mint a hagyományos hordók, továbbá kevésbé rakódik le bennük a borkő, ezáltal a bor minőségét javítják. A 2-fejes palacktöltő megkönnyíti és meggyorsítja a bor palackozását. A gép előnyei, hogy a berendezés a palackok magasságához állítható, a palackok töltési szintjét a töltőszárakon pontosan be lehet állítani, valamint a berendezés PET palackok töltésére is alkalmas. A zúzó-bogyózó felgyorsítja a folyamatokat, nagyobb teljesítményt tesz lehetővé. mint a manuális eljárás. A területre továbbá 6 db, a helyi körülményekhez kifejezetten jól alkalmazkodó, ellenálló facsemete (3 db Batul alma és 3 db tüskéskörte) került telepítésre. A régi magyar és tájfajták megőrzése hozzájárul a genetikai sokféleség megőrzéséhez, a tájképi értékek fenntartásához.

Somlai Péter – Borászati fejlesztés az oszkói szőlőhegyen
Tovább…

A kedvezményezett, Somlai Péter a „Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került egy Grifo DVEP20I zúzó-bogyózógép, két darab zárt erjesztőtartály, két darab úszófedeles bortartály és négy darab őshonos gyümölcsfa. A zúzó-bogyózógép előnyei közé tartozik, hogy kis helyet foglal, könnyű mozgatni, gyorsan dolgozik és karbantartása egyszerű. A gép szivattyúval rendelkezik, így rögtön a présbe juttatja a bogyózott cefrét. A gép rozsdamentes anyagának köszönhetően hosszú távon alkalmazható, nem növeli meg a bor fémtartalmát és nincs szükség karbantartó festékekre sem. A projekt keretében beszerzésre került tartályok tisztítása, mozgatása egyszerűbb, mint a hagyományos fahordóké. A tartályok alkalmasak cefrekészítésre, erjesztésre és bor tárolásra is, előnyük még, hogy üres állapotban nem igényelnek karbantartást. A terület alacsonyabb részén elhelyezkedő gyümölcsösben kerültek pótlásra az almafák. A kedvezményezett a fejlesztés keretében beszerzett új eszközökkel egyszerűbben tudja elvégezni a feladatokat, az előállított bor minősége pedig javul. A fák pótlásával pedig fiatalodik és frissül a helyi génbank.

Radev Gergő – Műemlékértékű gazdasági épület héjazatának teljes cseréje
Tovább…

A kedvezményezett, Radev Gergő a „Régi, hagyományos szerkezetű présházak felújítása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében a kedvezményezett tulajdonában lévő műemlékértékű présház tetőhéjazatának teljes cseréjére került sor. A zsúptető, mint népi építészeti technika egyedülálló módon ökológikus, sem az előállítás, sem a használat, sem pedig az elbontás során nem igényel nagy mennyiségű energiát, vagy bármiféle mesterséges adalékanyagot, a keletkezett bontási termék pedig a természetben lebomlik. A zsúpfedeles házak megfelelő karbantartás mellett igen hosszú életűek, akár 30-40 éven át is képesek ellátni feladatukat. A fejlesztés eredményeként egy sok éven át elhanyagolt nyilvántartott műemléki érték megújult, értékei továbbra is bemutathatóak maradnak és az épület még több évtizeden keresztül őrizheti a szőlőhegy hagyományos arculatát.

Simon Gábor József – Régi ízek új gépekkel
Tovább…

A kedvez­ményezett, Simon Gábor József a „Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került egy húskeverő, egy szeletelőgép, egy vákuumcsomagoló berendezés és egy falikaros mérleg. A kedvezményezett a szalámit, parizert és további termékeit eddig csak szálban, rúdban tudta árulni, azonban az új eszközöknek köszönhetően azután szeletelt, csomagolt árú értékesítésére is lehetősége nyílik. A fejlesztésnek köszönhetően hatékonyabbá vált a húsfeldolgozás folyamata is, továbbá a piaci igényekre épülő fejlesztés által nőtt a versenyképesség. A beszerzésre kerülő eszközök nagyban megkönnyítik a napi munkafolyamatokat, javult a munkahatékonyság. A korszerű berendezések biztosítják a vállalkozás versenyképességének fokozását, a helyi gazdasági potenciál erősödését. A megfelelő minőségű és feldolgozottságú, helyi előállítású élelmiszerekre egyre növekvő belső piaci igény mutatkozik a térségben, ezt a vállalkozás a helyben készült hústermékeivel igyekszik kielégíteni. A helyi, hagyományos ízek, értékek hosszú távon fennmaradnak, a falusi értékekre épülő életforma felértékelődik.

Varga Károly – Kistermelői húsfeldolgozáshoz szükséges gépek, eszközök beszerzése
Tovább…

A kedvezményezett, Varga Károly a „Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került 2 db nagy méretű fagyasztószekrény, egy nagy kapacitású hűtőszekrény, melegen tartó edény, asztali szalagfűrész, vákuumcsomagoló és érlelőszekrény. A fejlesztéssel a kedvezményezett célja az volt, hogy a saját tenyésztésű őshonos állatok húsának feldolgozására kistermelői keretek között lehetősége nyíljon. A kedvezményezett kistermelői nyilvántartásba vétele a projekt megvalósítása során megtörtént, így lehetősége van a sertés- és szarvasmarhahúsból készült húskészítmények előállítására, zsír és darabolt tőkehús értékesítésére. A fejlesztés hatására a kedvezményezett jó minőségű és egészséges élelmiszerrel tudja ellátni a térségi lakosságot.

Lakics Attila Imre – Mikrovállalkozás szolgáltatásfejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzés
Tovább…

A kedvezményezett, Lakics Attila Imre a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került egy VF Venieri 2.75 típusú kotrószerelék. A projekt eredményeként így a meglévő Venieri 1.33 típusú munkagép által elvégezhető munkák bővültek, amely a fejlesztést megelőzően csak homlokrakodásra volt alkalmas, így az eddigi tapasztalatok alapján 50%-kal javult a munkagép kihasználtsága. A könnyen mozgó, kisebb munkagép kisebb környezeti károkozással tudja elvégezni a földmunkákat, mint a konkurencia nagy munkagépei A fejlesztés további előnye, hogy az eddigi feladatok elvégzésére két munkagép szállítására volt szükség, egy régi árkolóra is, így a munkavégzés helyére elegendő az új munkagép szállítása, amely rendszámmal is rendelkezik, így a településen belül önállóan is közlekedhet. A Venieri munkagép körszerűbb motorral is rendelkezik, így gazdaságosabban működtethető, mint a régi árokásó, valamint a munkagép károsanyag-kibocsátása is alacsonyabb.

Fukszberger András – Eszközbeszerzés Fukszberger András ev tevékenységének bővítése érdekében
Tovább…

A kedvezményezett, Fukszberger András a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került egy AS-Motor YAK 1040 4 WD típusú kaszálógép. 2008 óta működik a kedvezményezett vállalkozása, amely méhészeti termékek előállításával, bérfőzési szolgáltatással és zöldterület kezeléssel foglalkozik. A kaszálógéppel olyan nehezen megközelíthető, meredek dombos helyeken is lehetséges a zöldterület karbantartás, nyomvonal tisztítás ami kézi erővel nagyon lassan és nehezen lehetne megvalósítani. A gép további előnye, hogy elfér olyan helyeken, ahol nagyobb gépek nem férnének el, vagy nagy rombolást vinnének véghez. A kedvezményezett a beszerzett géppel igény szerint el tudja látni az elhagyatott telkek, gyümölcsösök, szőlőhegyek gondozását, mivel a gép képes 4 cm-es átmérőig miden fás szárú növény aprítására, valamit 15 0 cm-es magasságig a sűrű lágyszárú állományok kezelésére, ezzel javítva a táj-, és a településképet.

Pálinkakunyhó Kft. – Gyümölcsmosó-daráló beszerzése megújuló energia hasznosítással
Tovább…

A kedvezményezett, Pálinkakunyhó Kft. a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került egy MKMDK 1500 típusú daráló és egy 18 panelből álló WINAICO WST-275P6 típusú napelemes rendszer a hozzá kapcsolódó KACO típusú inverterrel. A jó minőségű cefre előállításához elengedhetetlenül fontos a tiszta gyümölcs, amennyiben az alapanyag a nem megfelelően tisztított, koszos, akkor megromlik. A mosó-daráló lehetővé teszi a gyümölcsök alapos tisztítását, mosását. A berendezés elválasztja a szennyező anyagokat, egy csigán keresztül a megtisztított cefre a darálóba jut, ahol egyneművé, könnyen keverhetővé, kezelhetővé válik. A térségben igény mutatkozik a szolgáltatásra, mivel egyre többen foglalkoznak saját szedésű gyümölcs pálinkák készítésével, azonban nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel és idővel az alapanyagok megfelelő megtisztításához. A beszerzésre került napelemes rendszer segítségével minimalizálható a működési költség.

Pulston Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – Szolgáltatás bővítés Ledfal (videofal) beszerzése
Tovább…

A kedvezményezett, Pulston Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében 8 m² felületű hordozható videófal rendszer került beszerzésre. A kedvezményezett több mint 10 éve biztosít rendezvénytechnikát a szűkebb és tágabb térség kulturális, és egyéb kis- és nagyrendezvényeihez, falunapokhoz, bálokhoz, élő koncertekhez, cégek, szervezetek rendezvényeire. A megvalósított fejlesztés révén, (LED fal beszerzése), egy teljesen új elem került a szolgáltatási palettájukra, mellyel meg tudják sokszorozni a rendezvényeken nyújtott vizuális élményeket. Továbbá egy új kommunikációs csatornát is kapnak a rendezvény szervezői illetve a látogatóközönség.

PATAKÚT Bt. – Lábaspajta téliesítése- oldalfali és tetőszerkezeti burkolás és szigetelés
Tovább…

A kedvezményezett, PATAKÚT Bt. a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében a Lábaspajta téliesítése valósult meg. A Lábaspajta egy fa oszlopokon álló nyitott, nádfedeles építmény volt, a pajta egyik oldala már korábban elkészült, a mostani fejlesztés célja a teljes téliesítés volt. A fejlesztés keretében a kedvezményezett a Lábaspajta oldalait fa deszkaborítással és üvegportálos nyílászárókkal látta el, az oszlopok közötti kétoldali deszkafalazat közé szigetelést helyezetek el, illetve beépítésre kerültek az előregyártott nyílászárók. A mennyezet kialakítása lambéria burkolással készült.
A fejlesztés előtt erősen limitált volt a Csodaszarvas Tájpark kapacitása a november-áprilisi időszakban, mivel a Lábaspajta korábbi nyitott kialakítása miatt csak szezonálisan tudott működni.
A beruházás eredményeként létrejött téliesített rendezvényteremnek köszönhetően, időjárástól függetlenül, lehetőség nyílik céges csapatépítések, családi rendezvények, ballagási bankettek fogadására, ezáltal a Tájpark kihasználtsága is növekedik.

Szabolcs István Gergely – Gépesítés (kertitraktor) és gyümölcsfa ültetés egy letarolt szőlőhegyen Bérbaltaváron
Tovább…

A kedvezményezett, Szabolcs István Gergely a „Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében beszerzésre került egy Husqvarna TS138M típusú fűnyírótraktor, valamint 20 darab gyümölcsfa (batul-, húsvéti rozmaring-, jonatán-, nyári fontos-, téli piros pogácsa alma, árpával érő-, hardenpont téli vajkörte-, ilonka-, nyári kálmán-, tüskés körte, magyar kajszi-, gönci magyar barack, csengődi-, érdi bőtermő-, érdi nagygyümölcsű meggy) került beszerzésre. A fejlesztés eredményeképp a korábban elbozótosodott, majd letarolt szőlőhegyi terület újra a bérbaltavári Kisbéri-szőlőhegy szerves része lett. A sokféle gyümölcsfa telepítése a projekt tudatos célja volt, hogy bemutassa a szőlőhegyi gazdálkodás hagyományait, a hagyományos gyümölcsfák fajtagazdagságát.

Fitos Tamás – Víz-, gáz-, fűtésszereléshez új eszközök beszerzése
Tovább…

A kedvezményezett, Fitos Tamás a „Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében 1 db Makita fúró-vésőkalapács, 1 db Makita fúró-vésőkalapács csere tokmánnyal, 1 db Makita akkus ütvefúró-csavarbehajtó kofferban, 1 db Hitachi fúró-vésőkalapács (szénkefe mentes motorral), 1 db Rems hidraulikus présgép és 1 db Rems menetvágó került beszerzésre. A kedvezményezett 20 éve dolgozik a szakmában, 2018 májusától főállású víz-, gáz-, központi szerelő. A fejlesztés hatására a kedvezményezett le tudta cserélni régi- már elavult gépeit. Az új eszközök energiatakarékosabbak és kevesebb karbantartást igényelnek, továbbá jelentősen lecsökkentik az egy-egy feladat elvégzéséhez szükséges időtartamot. A fejlesztés hatására a kedvezményezett jobb minőségű, és gyorsabb munkát tud végezni, így lehetősége nyílik további ügyfeleknél munkát elvállalni.

Ferencz László – Fiatalként vidéken – Szőlőhegyi családi gazdálkodás folytatása
Tovább…

A kedvezményezett, Ferencz László a „Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A fejlesztés keretében a kedvezményezett 1.200 m2-es szőlőterületen a gyalogművelésről át tudott térni a korszerű kordonos művelésre. A szőlő hatékony gondozása érdekében egy akkumulátoros sövénynyíró került beszerzésre, ami megkönnyíti a zöldmetszés elvégzését. A területen található korábbi gyümölcsfa állomány (pogácsa alma, sózó körte, szilva, cseresznye, dió) a projekt keretében kiegészítésre került 10 db téli pogácsa almával.

Fukszberger Imre Lóránt – Eszközbeszerzés Fukszberger Imre őstermelőnél
Tovább…

A kedvezményezett, Fukszberger Imre Lóránt a „Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt kapcsán egy többirányú fejlesztés került megvalósításra. A terület hatékony művelését segíti a beszerzésre került fűnyírótraktor, amivel időhatékonyabbá, professzionálisabbá és környezetkímélőbbé vált a művelés. A borászati eszközpark kiegészítésre került egy 120 l-es és egy 200 l-es bortartállyal. A projekt keretében gyarapodott a gyümölcsfa állomány is 10 csemetével. Az őshonos gyümölcsfák az évszázadok alatt jól alkalmazkodtak a helyi körülményekhez, és jó a betegségekkel szembeni ellenálló képességük. A gyümölcsfákkal cél a bio-, vagy ahhoz közeli termesztési mód alkalmazása.

Musits Dezső – Informatikai és infokommunikációs eszközfejlesztés
Tovább…

A kedvezményezett, Musits Dezső a „Nem mezőgazdasági mikorvállalkozások támogatása” című felhívás keretein belül részesült támogatásban. A projekt kapcsán vállalkozását fejlesztette új eszközök beszerzésével, amelyekkel hatékonyabban és gyorsabban tudja eddigi munkáját ellátni. A modern eszközök segítségével további új ügyfelek számára tud családi házakat, műhelyeket és mezőgazdasági csarnokokat.