Döröske 13
IMG_8282
IMG_8167
head_2
previous arrow
next arrow

Más alapok kiírásai

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció– magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése (TFC-M-1.1.2-2020)

Támogatást igénylők köre: magánszálláshelyek és legfeljebb 8 szobát (maximum 16 férőhelyet) üzemeltető egyéb szálláshelyek a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 100.000 Ft
Támogatás maximum összege 8.000.000 Ft

Szobánként legfeljebb 1.000.000 Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 100%
Az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 100%-a.
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. július 15.

További információ: https://kisfaludyprogram.hu/

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (GINOP-1.2.8-20)

Támogatást igénylők köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

A támogatás összege (amely visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül):

Támogatás minimum összege 5.000.000 Ft
Támogatás maximum összege 153.500.000 Ft

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

• 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;
• 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első  9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;
• 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

A támogatási intenzitás mértéke: 70%

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. november 2. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-20-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1#

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (GINOP-4.1.3-19) – IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE!

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. szeptember 30. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-413-19-

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása (GINOP-4.1.4-19)

Támogatást igénylők köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 3 millió Ft
Támogatás maximum összege 100 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 55%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. szeptember 15. 10.00 óráig

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-414-19-megjul-energia-hasznlatt-energiahatkonysg-nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-1#

Új gyakornoki program (GINOP-5.2.4-19) – IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE!

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 2.500.000 Ft
Támogatás maximum összege 22.176.000 Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 100%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 30. 12.00 óra

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-19-j-gyakornoki-program-1

Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése (VP2-4.1.1.7-20)

A pályázat mezőgazdasági termelők számára érhető el a felhívásban meghatározott feltételek szerint. Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 30 millió forint.

A támogatási intenzitás mértéke: 50%, fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak, a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2022. április 26.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4117-20-baromfi-s-sertstart-telepek-jrvnyvdelmi-rendszereinek-fejlesztse–1

Borszőlőültetvény telepítés támogatása (VP2-4.1.3.6-17)

A pályázat mezőgazdasági termelők számára érhető el.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. augusztus 31. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása (VP3-3.1.1-19)

Támogatást igénylők köre: aktív mezőgazdasági termelők, illetve ezen termelők csoportjai jogosultak, akik minőségrendszer(ek) tagjai, vagy akik oltalom alatt álló elnevezésű terméket állítanak elő. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő tagságának kezdete a minőségrendszerben, illetve részéről az adott oltalom alatt álló elnevezés első használata nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.

A vissza nem térítendő támogatás összege: az évenkénti támogatási összeg 1000 euró termelőnként

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2022. december 30.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-311-19-mezgazdasgi-termelk-eu-s-s-nemzeti-minsgrendszerhez-trtn-csatlakozsnak-tmogatsa

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén (VP3-4.2.1-4.2.2-19)

Támogatást igénylők köre: Mezőgazdasági termelők a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 15 500 000 Ft, kollektív beruházás esetén 155 000 000 Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 25%, a támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – mezőgazdasági kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal, mezőgazdasági középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. november 3.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-19-a-rvid-elltsi-lnchoz-kapcsold-beruhzsok-tmogatsa-az-lelmiszeripar-s-a-borszat-terletn#

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása (VP3-9.1.1-20)

Támogatást igénylők köre: Az agrárpolitikáért felelős miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert – 2014. január 1-nél nem régebben alakult – termelői csoport.

A vissza nem térítendő támogatás maximum összege: 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg/év/támogatott csoport
Mértékének meghatározása:
• 1. és 2. évben az árbevétel 10%-a
• 3. évben az árbevétel 9%-a
• 4. évben az árbevétel 8%-a
• 5. évben évben az árbevétel 7%-a

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2022. május 25.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-911-20-termeli-csoportok-s-szervezetek-ltrehozsa#

Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért (VP3-16.4.1-17)

Támogatást igénylők köre: konzorciumok vagy gazdasági társaságok a felhívásban meghatározottak szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 300 000 eurónak megfelelő forintösszeg

A támogatási intenzitás mértéke: 60% és 90% a költségek besorolásának függvényében

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. szeptember 30.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1641-17-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt

Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése (VP4-15.2.1.2-17)

Támogatást igénylők köre: erdőgazdálkodók, közjogi szervezetek, nyilvántartásba vett erdészeti szaporítóanyag termelők

A vissza nem térítendő támogatás összege a felhívásban részletezettek alapján.

A támogatási intenzitás mértéke: 100%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. december 31.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp4-15212-17-erdszeti-genetikai-erforrsok-fejlesztse#

Erdősítés támogatása (VP5-8.1.1-16)

A pályázat jogszerű földhasználók számára érhető el.
A pályázat részletei, a támogatási összegre vonatkozó feltételek, kiegészítő intézkedések a felhívásban olvashatók.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. december 31. 12:00

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások (VP5-8.5.1-17)

Támogatást igénylők köre: A jogosultsági feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodók

A vissza nem térítendő támogatás összege a felhívásban részletezettek alapján.

A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. december 31.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-851-16-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-s-krnyezeti-rtknek-nvelst-clz-beruhzsok

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások (VP5-8.6.1-17)

Támogatást igénylők köre: magánjogi vagy önkormányzati ügyfelek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás maximum összege 100 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2020. december 31.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-861-17-erdszeti-technolgikra-valamint-erdei-termkek-feldolgozsra-s-piaci-rtkestsre-irnyul-beruhzsok-1#

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek (VP-5-8.6.2-16)

Támogatást igénylők köre: a támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók vehetik igénybe.

A vissza nem térítendő támogatás összege a felhívásban részletezettek alapján.

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. március 02.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp-5-862-16-erdei-termelsi-potencil-mobilizlst-szolgl-tevkenysgek#

Egyedi szennyvízkezelés (VP6-7.2.1.2-16)

Támogatást igénylők köre: települési önkormányzatok és társulásaik a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás maximum összege 310 millió Ft.

A támogatási intenzitás mértéke: 85-90%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 21.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7212-16-egyedi-szennyvzkezels#

Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása (MAHOP-2.2-2016)

Támogatást igénylők köre: őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, civil szervezetek, termelői szervezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 5 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. március 29.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-22-2016-az-akvakultrba-trtn-termelsi-cl-beruhzsok-tmogatsa-1#

A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése (MAHOP-2.3-2016)

Támogatást igénylők köre: őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, civil szervezetek, termelői szervezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 5 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 8.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-23-2016-a-fenntarthat-akvakultrval-foglalkoz-j-gazdlkodk-sztnzse-1#

A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci értékesítési intézkedések támogatása (MAHOP-5.3.1-2016)

Támogatást igénylők köre: mikro, kis- és középvállalkozások és természetes személyek, termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, ágazatközi szervezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 1 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 22.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-531-2016-a-halszati-termkekre-s-akvakultra-termkekre-irnyul-piaci-rtkestsi-intzkedsek-tmogatsa#

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása (MAHOP-5.3.3-2016)

Támogatást igénylők köre: őstermelők, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek a felhívásban részletezettek szerint

A vissza nem térítendő támogatás összege:
Támogatás minimum összege 5 millió Ft

A támogatási intenzitás mértéke: 50%
A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2021. április 12.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/mahop-533-2016-a-halszati-s-akvakultra-termkek-feldolgozsra-irnyul-beruhzsok-tmogatsa#