Döröske 13
IMG_8282
IMG_8167
head_2
previous arrow
next arrow

Módosultak a LEADER helyi felhívások!

Tájékoztatjuk tisztelt Pályázóinkat hogy 2020. március 4-én megjelent a Komplex vállalkozásfejlesztés című VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú és az Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése című VP6-19.2.1.-92-6.4-19 kódszámú helyi felhívásaink módosítása.

A Komplex vállalkozásfejlesztés című VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú felhívás esetében:
– a 3.1.1.2. fejezetben pontosításra került az „Új eszköz, új gép beszerzése” tevékenység leírása
– a 3.4.1.1. fejezet I. pontja kiegészítésre került: „11. A támogatást igénylőnek nyilatkozatot kell benyújtania a tartalmi értékelési szempontok alátámasztására vonatkozóan.”
– 6.1. fejezetben pontosításra került „Természetes személy és induló vállalkozó esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolata.” és kiegészítésre került a „Együttműködési megállapodás” csatolandó dokumentummal
– a Fogalomjegyzék kiegészítésre került a gépjármű fogalmával.

Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése című VP6-19.2.1.-92-6.4-19 kódszámú felhívás esetében:
– a 3.1.2.2. fejezet kiegészítésre került „Kisléptékű infrastrultúra tevékenység fejlesztése” tevékenységgel
– a 4.1. fejezetben pontosításra került a támogatást igénylők köre: c) Magánszemély esetén a támogatást igénylőnek a megvalósuló fejlesztés helyeként megjelölt Leader HACS tervezési területéhez tartozó településen legalább 6 hónapja lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. Amennyiben a támogatást igénylő nem rendelkezik lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel a fejlesztési területen, abban az esetben jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben legalább 6 hónapja rendelkezik  vagy saját tulajdonú ingatlannal a fejlesztési területen
a 6.1. fejezet kiegészítésre került a „A támogatást igénylő az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelően köteles igazolni a fejlesztés alapjául szolgáló tevékenységhez szükséges ingatlan vonatkozásában a rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.” csatolandó dokumentummal.

A felhívások és a hozzá tartozó mellékletek az alábbi linken találhatók:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu

A felhívásokkal kapcsolatban kérdésével, projektötleteivel forduljon a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület munkaszervezetéhez.

Telefon: +36 30/601-3505; +36 30/224-8963; +36 30/255-1879
E-mail: leader@vasihegyhat-rabamente.hu leaderiroda@vasihegyhat-rabamente.hu kornel@vasihegyhat-rabamente.hu