Döröske 13
IMG_8282
IMG_8167
head_2
previous arrow
next arrow

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítása

Felhívjuk Kedvezményezettjeink figyelmét, hogy a kötelezően megvalósítandó tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységük megvalósítása és elszámolása során az alábbi szempontokat tartsák szem előtt.

• A megvalósított tájékoztatás, nyilvánosság teljesítéséről igazolást, vagy mintát kell a kifizetési kérelemhez csatolni (fotó, audió, videó).
• Amennyiben a kedvezményezett a támogatott projektjéhez kapcsolódóan nyomtatott és elektronikus kiadványokat (pl. ismeretterjesztő füzetek, brosúrák, hírlevelek, stb.) készít, terjeszt vagy nyilvános szereplések (pl. sajtótájékoztató, nyilvános rendezvény, termékbemutató, nyílt nap stb.) alkalmával minden eseteben fel kell tűntetnie az Európai Unió emblémáját („infoblokk” + Széchenyi 2020 logó) és hivatkoznia kell az EMVA-támogatásra.
• Amennyiben a Kedvezményezett rendelkezik olyan honlappal, amelyet professzionális (üzleti, kereskedelmi, szakmai tevékenysége bemutatására) célra használ, abban az esetben köteles a projekthez kapcsolódó, a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2.2.1 Honlap esetén általános tájékoztatási és közzétételi kötelezettség fejezetében felsorolt információkat a honlapján megjeleníteni.
• A LEADER-programok által finanszírozott tevékenységek és intézkedések esetében többlet technikai követelmény a LEADER-logó kötelező szerepeltetése.
• A Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület által meghirdetett támogatási felhívások esetében többlet technikai követelmény a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület logójának kötelező szerepeltetése.

Arculati elemek elérhetősége: https://vasihegyhat.vasimarketing.hu/dokumentumtar/
Tábla generátor elérhetősége: https://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/

Források:

  • Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület által meghirdetett felhívások 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezete
  • Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató
  • Általános útmutató a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz
  • A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
  • https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_hu