Döröske 13
IMG_8282
IMG_8167
head_2
previous arrow
next arrow

Tájékoztató a Komplex vállalkozásfejlesztés helyi felhívásról

HATÁLYOSSÁ vált a VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú, Komplex vállalkozásfejlesztés című pályázati felhívás, melyre 2020. 05.01-ig várjuk pályázataikat. A felhívás és mellékletei innen LETÖLTHETŐEK.

Ha Ön a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület területéhez tartozó 51 település egyikén működő vagy induló egyéni vagy mikrovállalkozó és a fejlesztési elképzelése megfelel a helyi felhívás feltételeinek, akkor jogosult a megnyíló LEADER pályázatban való részvételre.


Település lista:

 • Alsóújlak
 • Andrásfa
 • Bérbaltavár
 • Csákánydoroszló
 • Csehi
 • Csehimindszent
 • Csipkerek
 • Daraboshegy
 • Döbörhegy
 • Döröske
 • Egervölgy
 • Egyházashollós
 • Egyházasrádóc
 • Felsőmarác
 • Gersekarát
 • Győrvár
 • Halastó
 • Halogy
 • Harasztifalu
 • Hegyháthodász
 • Hegyhátsál
 • Hegyhátszentmárton
 • Hegyhátszentpéter
 • Katafa
 • Kám
 • Kemestaródfa
 • Magyarnádalja
 • Magyarszecsőd
 • Mikosszéplak
 • Molnaszecsőd
 • Nagykölked
 • Nagymizdó
 • Nagytilaj
 • Nádasd
 • Nemesrempehollós
 • Olaszfa
 • Oszkó
 • Pácsony
 • Petőmihályfa
 • Pinkamindszent
 • Püspökmolnári
 • Rábahídvég
 • Rádóckölked
 • Sárfimizdó
 • Szaknyér
 • Szarvaskend
 • Szemenye
 • Telekes
 • Vasalja
 • Vasvár
 • Viszák

A felhívás célja

Cél a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi vállalkozások jövedelemszerző képességének fokozása, ezáltal a társadalmi elégedettség emelése és a gazdasági élet fellendítése. A gazdaságfejlesztés révén már meglévő vállalkozások aktivizálódhatnak, valamint újak alakulhatnak, melyeknek gazdaságélénkítő hatása van.

Szintén fontos cél a helyi termékeket termelő, mezőgazdasági termék előállítás- és feldolgozás támogatása, illetve a meglévő tevékenység fejlesztése vagy új tevékenységek elindításának ösztönzése, helyi termékek feldolgozottsági szintjének növelése, új helyi termékek megjelenése.


Választható, önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek köre
:

Tevékenység megnevezése

Tevékenység leírása

Új eszköz beszerzése

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Infrastrukturális és technológiai háttér kialakítása

A fejleszteni kívánt tevékenységhez/szolgáltatáshoz kötődő infrastrukturális és technológiai háttér kialakítása

Ingatlan építése, felújítása

Fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan építése, felújítása (pl. műhelyépület építése)

Energetikai korszerűsítés

A fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges épületek, építmények energetikai korszerűsítése

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁUF 10. fejezete tartalmazza, amely kiegészül a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület logójával, amely letölthető az egyesület honlapjáról a www.vasihegyhat-rabamente.hu

Felhívjuk a figyelmet, hogy építési engedélyköteles tevékenység abban az esetben valósítható meg, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának napján hatályos, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Tevékenység megnevezése

Tevékenység leírása

Projektmenedzsment

Projekt koordinálásához kapcsolódó tevékenységek

Műszaki ellenőri szolgáltatás

A fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődően műszaki ellenőri feladatok ellátásának biztosítása

Immateriális javak

A fejleszteni kívánt tevékenységhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó immateriális javak beszerzése

Marketing

A tervezett tevékenységhez/szolgáltatáshoz kötődő termék piacra jutását segítő marketing tevékenység

Kisléptékű infrastruktúra tevékenység fejlesztése

Telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra tevékenység fejlesztés

Projekt előkészítés, tervezés

Jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének költsége, beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésének költségei

A jogosultak köre:

 • Egyéb önálló vállalkozó (232)
 • Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
 • Korlátolt felelősségű társaság (113)
 • Egyéb szövetkezet (129)
 • Közkereseti társaság (116)
 • Betéti társaság (117)
 • Egyéni vállalkozó (231)
 • Egyéni cég (228)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
 • Őstermelő (ost)
 • Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)

a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző legalább 6 hónapja a megvalósuló fejlesztés helyeként megjelölt-a LEADER HACS tervezési területéhez tartozó település bel-, vagy külterületén székhellyel, telephellyel, tartózkodási hellyel, lakhellyel rendelkezik,

b) induló vállalkozó esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyezték be és nem rendelkezik lezárt üzleti évvel,

c) egyéni és/vagy társas mikrovállalkozás méretkritériumainak megfelel a 2004. évi XXXIV. törvény alapján,

d) működő nem mezőgazdasági támogatást igénylő esetén a mezőgazdasági tevekénységből származó árbevétele 50% alatti,

e) működő mezőgazdasági támogatást igénylő esetén a mezőgazdasági tevekénységből származó árbevétele 50% feletti és vállalja, hogy legkésőbb a megvalósítást követő 3. év végére eléri a 6000 euro STÉ termelési értéket.

f) rendelkezik a 2007. évi XVII. Törvény 28.§-a szerinti ügyfélazonosítóval.

Felhívjuk a figyelmet, hogy NEM részesíthető támogatásban az, aki VP6-19.2.1.-92-1.1-17 kódszámú Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása című, a VP6-19.2.1.-92-1.2-17 kódszámú Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indításának támogatása című vagy a VP6-19.2.1.-92-1.3-17 kódszámú Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése című felhívások valamelyikének keretében Támogatói Okirattal rendelkezik.

Minimum adható támogatás: 1.000.000 Ft

Maximum adható támogatás: 6.000.000 Ft

Támogatási intenzitás: 70%.

2020.02.15-tól lehetséges a támogatási kérelmek benyújtása

Szakasznapok:

2020.03.01.
2020.04.15.
2020.05.01.

A megvalósításra a Támogatói Okirat kézhezvételét követően 12 hónap áll rendelkezésre. (saját felelősségre a pályázat a benyújtást követő napon már megkezdhető).

Amennyiben szeretne indulni ezen a Vidékfejlesztési Program LEADER pályázaton, úgy szerepelnie kell a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer nyilvántartásában (MVH regisztrációs számmal kell rendelkeznie). Mennyiben még nem rendelkezik ilyen regisztrációval, akkor azt minél előbb szükséges megtennie, mert így tud majd belépni a pályázói felületre.

Mivel a regisztráció időigényes, ezért javasoljuk mielőbb megkezdeni. A szükséges dokumentumokat ide kattintva érheti el.  (Amennyiben a pályázó nem természetes személy, úgy meghatalmazás és a képviseletre jogosult bejelentése is szükséges. A meghatalmazás csak a regisztrációt követően, második lépésben igényelhető.)