Döröske 13
IMG_8282
IMG_8167
head_2
previous arrow
next arrow

Hasznos információk nyertes LEADER támogatási kérelmek megvalósításához

A projekt megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásoknak.

  • A projekt során beszerzett eszközök, fejlesztett ingatlanok a fenntartási időszak végéig nem adhatók bérbe, nem értékesíthetőek.

  • A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyén üzemeltetni.

  • Rendezvény esetében: a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes HACS-ot írásban tájékoztatni a meghívó és a program megküldésével annak érdekében, hogy a HACS a honlapján az eseményt közzétehesse.

  • A kedvezményezett köteles a rendezvény megtartásáról-annak lezárását követő tizenöt napon belül-írásbeli emlékeztetőt készíteni. Az emlékeztetőt a rendezvénnyel kapcsolatos tétel elszámolását tartalmazó kifizetési igényléssel együtt kell megküldeni Az emlékeztető tartalmazza:

– a rendezvény helyszínét, időpontját,

– a célcsoport megjelölését,

– a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,

– legalább tíz darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek kihelyezését bemutató dátumozott fotót.

  • Az ügyfél köteles benyújtani a projekt záró kifizetési kérelmével egy időben a projekt megvalósulásáról szóló szakmai záró beszámolót. Amely tartalmazza a fejlesztés bemutatását valamint a fejlesztés megvalósulását bemutató minimálisan 3 darab fotót. A beszámolót a felhívás mellékletei között megtalálható nyomtatványon kérjük benyújtani. A beszámoló terjedelme minimum 3000 maximum 6000 karakter. A beszámoló a kifizetési kérelem mellékleteként elektronikusan feltöltendő, valamint a záró beszámoló benyújtandó a Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesülethez a leader@vasihegyhat-rabamente.hu e-mail címre, annak érdekében, hogy azt a HACS saját honlapján közzé tehesse.

 

Dokumentumok, amiket érdemes ismerni egy nyertes LEADER pályázat megvalósítása során: