Döröske 13
IMG_8282
IMG_8167
head_2
previous arrow
next arrow

Éves közgyűlést tartottunk 2017. május 31-én

A közgyűlésen elfogadtuk a Helyi Fejlesztési Stratégia módosítását. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek 2 éves mandátuma lejárt, ezért 2017.05.31. napon az Egyesület közgyűlésén megválasztásra kerültek a tisztségviselők, valamint a Helyi Bíráló Bizottság is.

A vezető tisztségviselők a következő 2 évre:
Elnök: Zágorhidi Czigány Ákos
Alelnök: Birkásné Méhes Éva
Titkár: Földes Tímea
Elnökségi tag: Dr. Szabó Barna
Elnökségi tag: Kovács János

Ellenőrző Bizottsági tag: Tóth Balázs
Ellenőrző Bizottsági tag: Tóthné Tóth Valéria
Ellenőrző Bizottsági tag: Horváth Tamás

A Helyi Fejlesztési Stratégiát technikai és tartalmi okokból szükséges volt módosítani. A leglényegesebb változások a következők, hogy több mint 74 millió forinttal csökkent a fejlesztési keretünk (Fejlesztési forrás keret: 411.535.256 Ft), valamint az egyösszegű átalány típusú támogatási forma törlésre került minden felhívásnál a hagyományos elszámolás marad. A forrás csökkentés miatt szükségesé vált egyes célterületek keretösszeg csökkentése, illetve a Ki mit tud?! Rendezvénysorozat két intézkedése sajnos megszüntetésre került.
Helyi Bíráló Bizottsági feladatait a közgyűlés felhatalmazása alapján az Elnökség látja el. A bizottság munkáját összeférhetetlenség esetén 2 fő póttag segíti:
Helyi Bíráló Bizottsági póttag: Korbacsics Anna
Helyi Bíráló Bizottsági póttag: Varga Károly