Döröske 13
IMG_8282
IMG_8167
head_2
previous arrow
next arrow

Monitoring Adatszolgáltatás 2016

Tisztelt Projektgazdák!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében 2007-2013 között támogatásban részesített projektgazdák támogatott projektjeik vonatkozásában, 2016. évben január 25. és március 4. között kötelesek teljesíteni a monitoring célú adatszolgáltatást, amennyiben a fenntartási kötelezettségük még tart. (A fenntartási kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától vagy az utolsó kifizetési kérelemre hozott döntés kézhezvételétől számított 5 évig tart.)
A monitoring jelentés kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesíthető! Az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos részletes feltételeket és tudnivalókat a 18/2009. (III.6.) FVM rendelet és az 1/2016. (I.22.) MVH közlemény tartalmazza.

FIGYELEM! A monitoring jelentés benyújtása az EMVA III. tengely Falumegújítás-és fejlesztés, Vidéki örökség megőrzése, Mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, valamint a Turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedések és a IV. LEADER tengely intézkedések kedvezményezettjei számára, amennyiben az elektronikus felületen kitöltendő adatlap jelenik meg, minden esetben kötelező, függetlenül attól, hogy a vonatkozó MVH közlemény hogyan rendelkezik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági ügyfél-nyilvántartási rendszerben.
Amennyiben a jelentést meghatalmazott, vagy technikai közreműködő nyújtja be az ügyfél helyett, az erről szóló nyilatkozatot a jelentés benyújtását megelőzően legalább 5 nappal el kell juttatni az MVH-hoz.Kérdés esetén a Hivatal ügyfélszolgálata a 06 1/374-3603 és a 06 1/374-3604-es telefonszámokon, vagy az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kereshető, de munkaszervezetünk irodája is a kedvezményezettek rendelkezésére áll. (Cím: Körmend, Szabadság tér 11. vagy telefonon: 06 30/601-3505-ös telefonszámon).