Döröske 13
IMG_8282
IMG_8167
head_2
previous arrow
next arrow

Tájékoztató az Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése helyi felhívásról

HATÁLYOSSÁ vált a VP6-19.2.1.-92-6.4-19 kódszámú, Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése című pályázati felhívás, melyre 2020. 05.01-ig várjuk pályázataikat. A felhívás és mellékletei innen LETÖLTHETŐEK.

Ha Ön a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület területéhez tartozó 51 település egyikén működő civil szervezet, turizmushoz kapcsolódó tevékenységi körrel rendelkező mikrovállalkozás, önkormányzat és a fejlesztési elképzelése megfelel a helyi felhívás feltételeinek, akkor jogosult a megnyíló LEADER pályázatban való részvételre.

Településlista:

 • Alsóújlak
 • Andrásfa
 • Bérbaltavár
 • Csákánydoroszló
 • Csehi
 • Csehimindszent
 • Csipkerek
 • Daraboshegy
 • Döbörhegy
 • Döröske
 • Egervölgy
 • Egyházashollós
 • Egyházasrádóc
 • Felsőmarác
 • Gersekarát
 • Győrvár
 • Halastó
 • Halogy
 • Harasztifalu
 • Hegyháthodász
 • Hegyhátsál
 • Hegyhátszentmárton
 • Hegyhátszentpéter
 • Katafa
 • Kám
 • Kemestaródfa
 • Magyarnádalja
 • Magyarszecsőd
 • Mikosszéplak
 • Molnaszecsőd
 • Nagykölked
 • Nagymizdó
 • Nagytilaj
 • Nádasd
 • Nemesrempehollós
 • Olaszfa
 • Oszkó
 • Pácsony
 • Petőmihályfa
 • Pinkamindszent
 • Püspökmolnári
 • Rábahídvég
 • Rádóckölked
 • Sárfimizdó
 • Szaknyér
 • Szarvaskend
 • Szemenye
 • Telekes
 • Vasalja
 • Vasvár
 • Viszák

A felhívás célja:

A felhívás célja a Vasi Hegyhát – Rábamentén aktív turisztikai megállópontok kialakításának/létrehozásának támogatása, valamint a meglévő szolgáltatópontok fejlesztése.

A Vasi Hegyhát – Rábamente térsége jelentős bakancsos-, kerékpáros- és vízi turizmushoz, valamint vadász-, lovas-, és horgászturizmushoz kapcsolódó adottságokkal rendelkezik. Ezekre a lehetőségekre alapozva az aktív turisztikai kínálat bővíthető, valamint egy újfajta, minőségi turisztikai kínálat hozható létre a térségben. z egységes arculattal a turisztikai pontok összehangolásra kerülnek, ami a térség jobb megítélését, a turisták egységes informálását eredményezi.


Választható, önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek köre
:

Tevékenység megnevezése

Tevékenység leírása

Új eszköz beszerzése

Térségi aktív turisztikai szolgáltatás létrehozása, fejlesztése érdekében eszközbeszerzés úgy, hogy a fejlesztés révén aktív turisztikai megállópontok kerüljenek kialakításra

Épület/építmény

létesítése/felújítása/bővítése

Térségi aktív turisztikai szolgáltatás létrehozása, fejlesztése érdekében létesítmény építése/felújítása/bővítése úgy, hogy a fejlesztés révén aktív turisztikai megállópontok kerüljenek kialakításra.

Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁUF 10. fejezete tartalmazza, amely kiegészül a Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület logójával, amely letölthető az egyesület honlapjáról a www.vasihegyhat-rabamente.hu

Turisztikai többletszolgáltatás biztosítása

A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások fejezetének III./2.-es pontjában meghatározott többletszolgáltatások közül legalább HÁROM biztosítása a megvalósítási helyszínen

Felhívjuk a figyelmet, hogy építési engedélyköteles tevékenység abban az esetben valósítható meg, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásának napján hatályos, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Tevékenység megnevezése

Tevékenység leírása

Projektmenedzsment

Projekt koordinálásához kapcsolódó tevékenységek

Műszaki ellenőri szolgáltatás

A fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődően műszaki ellenőri feladatok ellátásának biztosítása

Marketing

A tervezett tevékenységhez/szolgáltatáshoz kötődő termék piacra jutását segítő marketing tevékenység

Terület-előkészítés

A fejlesztéshez kapcsolódó terület előkészítése

Projekt előkészítés, tervezés

Jogszabályban, illetve felhívásban megkövetelt környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének költsége, beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésének költségei

A jogosultak köre:

• Korlátolt felelősségű társaság (113)
• Adószámmal rendelkező magánszemély (233)
• Egyéb szövetkezet (129)
• Egyéni vállalkozó (231)
• Adószámmal nem rendelkező magánszemély (anm)
• Egyéb önálló vállalkozó (232)
• Helyi önkormányzat (321)
• Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)
• Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)
• Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (372)
• Sportegyesület (521)
• Egyéb egyesület (529)
• Bevett egyház (551)
• Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (552)
• Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
• Egyéb alapítvány (569)
• Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)
• Egyesülés (591)
• Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (555)
• Közkereseti társaság (116)
• Közalapítvány (561)
• Betéti társaság (117)
• Közalapítvány önálló intézménye (562) 

a) Olyan kizárólag mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozás által benyújtott támogatási kérelem támogatható, amely rendelkezik turizmushoz kapcsolódó bejegyzett tevékenységi körrel.

b) Önkormányzat, civil szervezet, egyház, mikrovállalkozás esetén a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző legalább 6 hónapja a megvalósuló fejlesztés helyeként megjelölt Leader HACS tervezési területéhez tartozó település bel-, vagy külterületén székhellyel, telephellyel rendelkezik.

c) Magánszemély esetén a támogatást igénylőnek a megvalósuló fejlesztés helyeként megjelölt Leader HACS tervezési területéhez tartozó településen legalább 6 hónapja lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. Amennyiben a támogatást igénylő nem rendelkezik lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel a fejlesztési területen, abban az esetben jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben legalább 6 hónapja rendelkezik székhellyel, telephellyel vagy saját tulajdonú ingatlannal a fejlesztési területen.

d) Rendelkezik a 2007. évi XVII. Törvény 28.§-a szerinti ügyfélazonosítóval.

Minimum adható támogatás: 1.000.000 Ft

Maximum adható támogatás: 4.000.000 Ft

 

Támogatási intenzitás: adószámmal rendelkező magánszemélyek, természetes személyek, mikrovállalkozások 70%, önkormányzatok, civil szervezetek, egyház 90%

2020.02.15-tól lehetséges a támogatási kérelmek benyújtása

Szakasznapok:

2020.03.01.
2020.04.15.
2020.05.01.

A megvalósításra a Támogatói Okirat kézhezvételét követően 12 hónap áll rendelkezésre. (saját felelősségre a pályázat a benyújtást követő napon már megkezdhető).

Amennyiben szeretne indulni ezen a Vidékfejlesztési Program LEADER pályázaton, úgy szerepelnie kell a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer nyilvántartásában (MVH regisztrációs számmal kell rendelkeznie). Mennyiben még nem rendelkezik ilyen regisztrációval, akkor azt minél előbb szükséges megtennie, mert így tud majd belépni a pályázói felületre.

Mivel a regisztráció időigényes, ezért javasoljuk mielőbb megkezdeni. A szükséges dokumentumokat ide kattintva érheti el.  (Amennyiben a pályázó nem természetes személy, úgy meghatalmazás és a képviseletre jogosult bejelentése is szükséges. A meghatalmazás csak a regisztrációt követően, második lépésben igényelhető.)